Ο Όμιλος Εταιριών Σπυρίδη, ως η πιο καταξιωμένη και πλήρως καθετοποιημένη εταιρία στο χώρο των πρατηρίων, μελέτησε και κατασκεύασε Εργοταξιακό Πρατήριο Υγρών Καυσίμων τύπου Container, που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης 37776/2645/2017ΦΕΚ 1882/Β/30-5-2017.

Container

 

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Εργοτάξια
 • Μεταλλεία
 • Ορυχεία
 • Λατομεία
 • Εγκαταστάσεις Προσωρινής Λειτουργίας    

Ενιαία Λύση Φορητού Πρατηρίου με την υπογραφή του Ομίλου Σπυρίδη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 • Container 20” ή 40” High Cube ή σε Skid
 • Δεξαμενές καυσίμου μονού ή διπλού τοιχώματος, χωρητικότητας 7m3, 10m3, 15m3, 20m3, 30m3, 40m3,  βάσει του προτύπου BS ΕΝ 12285-2:2005
 • Ογκομέτρηση δεξαμενής με πιστοποιημένη μέθοδο κατά ISO 17025
 • Δυνατότητα τοποθέτησης δύο δεξαμενών, στην περίπτωση ανάγκης διαφορετικού είδους καυσίμου (βενζίνη-πετρέλαιο)
 • Καπάκι βαρέως τύπου με αμορτισέρ, για πρόσβαση στην ανθρωποθυρίδα της δεξαμενής
 • Δύο αλφάδια επί της δεξαμενής για την ευθυγράμμισή της
 • Σκάλα πρόσβασης στην οροφή του Container
 • Πλήρες υδραυλικό δίκτυο για την πλήρωση της δεξαμενής, την αναρρόφηση της αντλίας, της εξαέρωσης και εξυδάτωσης της δεξαμενής
 • Απομακρυσμένη πλήρωση με όλες τις διατάξεις ασφαλούς και εργονομικής λειτουργίας, για την πλήρωση της δεξαμενής από βυτίο (σύστημα αποφυγής υπερπλήρωσης δεξαμενής, αντεπίστροφη βαλβίδα, ταχυσύνδεσμος Camlock 4'')
 • Γρίλιες εξαερισμού περιμετρικά του Container, σύμφωνα με τη μελέτη ζωνών αντιεκρηκτικότητας ATEX και της αξιολόγησης κινδύνου του προϊόντος (Risk Assessment)
 • Ηλεκτρολογικές υποδομές κατά ΕΛΟΤ HD 384 βάσει μελέτης ζωνών αντιεκρηκτικότητας ATEX, από αντιεκρηκτικό εξοπλισμό, ανάλογα με τη μελέτη ζωνών ATEX
 • Εξωτερική πενταπολική εργοταξιακή πρίζα για άμεση διασύνδεση με παροχή ρεύματος ή Η/Ζ
 • Αντικεραυνική προστασία του φορέα
 • Εσωτερική διάταξη γείωσης, για αποφυγή δημιουργίας σπινθήρα και στατικού ηλεκτρισμού
 • Δάπεδο με επένδυση αντιολισθητικής λαμαρίνας για την ασφάλεια των εργαζομένων
 • Φρεάτιο ανάσχεσης διαρροών για τα υδραυλικά μέρη της αντλίας
 • Στεγανή λεκάνη για τη συλλογή τυχόν διαρροών καυσίμου κατά τη συντήρηση των αντλιών και τη χρήση του ακροσωληνίου, με μεταλλική σχάρα (γραδελάδα)
 • Στεγανή λεκάνη ίσου όγκου με τη δεξαμενή καυσίμου (σε περίπτωση επιλογής δεξαμενής μονού τοιχώματος)
 • Συστήματα πυρόσβεσης, με πυροσβεστήρα οροφής 9kg και πυροσβεστήρα 6kg στην πόρτα
 • Υποδομές Συστήματος Εισροών-Εκροών, για τον πλήρη έλεγχο των διακινήσεων καυσίμου
 • Πιστοποιημένη ορειχάλκινη βέργα, βαθμονομημένη ανά χιλιοστό, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τον έλεγχο των αποθεμάτων και των παραλαβών καυσίμου