Δείτε συνέντευξη του Εμπορικού Διευθυντή του Ομίλου Σπυρίδη κου Σπ. Σωτηρόπουλου, δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Π.Ε.Κ (www.popek.gr) και της ΕΝΒΕΘ (www.enveth.gr) με θέμα «Η αξία που έχει για μία επιχείρηση η σωστή επιλογή συνεργατών και προμηθευτών».

  popek    

Στο άρθρο του ο κος Σωτηρόπουλος αναλύει με σαφήνεια τη διαδικασία και τους κρίσιμους παράγοντες που πρέπει να επηρεάζουν την επιλογή προμηθευτή ή συνεργάτη, έτσι ώστε να προκύψουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη.