Τμήμα συντήρησης & Επισκευών

Το Τμήμα Συντήρησης & Επισκευών στεγάζεται στο σύγχρονο κτίριο συνολικού εμβαδού 2.400 m2 επί της οδού Σερρών 15-17 στην Αθήνα, με τα πλήρως λειτουργικά Γραφεία και τις σύγχρονες Αποθήκες του.

Διαθέτει όλα τα τελευταία τεχνολογικά μέσα για την άμεση επικοινωνία με τους Τεχνικούς και τους Πελάτες του.

Για θέματα ΑΜΕΣΗΣ επισκευής και συντήρησης παρέχει συμβουλές και λύσεις, όπου αυτό είναι εφικτό, μέσω τηλεφώνου, από εξειδικευμένο προσωπικό, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Συντήρηση εξοπλισμού

Οι τεχνικοί-υπάλληλοι του τμήματος, που κινούνται στις περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Πάτρας και Λάρισας, χρησιμοποιούν κινητή τηλεφωνία τελευταίας γενιάς, ταμπλέτες και 4G Internet, για άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.

Σε όλες τις έδρες και τα υποκαταστήματα της εταιρίας (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο) υπάρχει αυτόματος τηλεφωνητής που καταγράφει τις κλήσεις, τις Κυριακές, αργίες και νυκτερινές ώρες.

Συντήρηση εξοπλισμού

Το Τμήμα Συντήρησης & Επισκευών της ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΑΕ διαθέτει 12 αυτοκίνητα VAN, Φ.Ι.Χ., που λειτουργούν ως κινητά Συνεργεία, με ισάριθμους τεχνικούς με ειδικότητα ηλεκτρονικών & ηλεκτρολόγων.

Πλήρως εξοπλισμένα με τα απαραίτητα εργαλεία και εξοπλισμό (πχ αντλητικά για τυχόν ανατροπές βυτίων, μίξη προϊόντων κλπ) και με επάρκεια ανταλλακτικών όλων των τύπων των Αντλιών, ανεξάρτητα από το έτος κατασκευής.

Συντήρηση εξοπλισμού

Οι Τεχνικοί είναι πλήρως εκπαιδευμένοι στο αντικείμενό τους, καθώς επίσης και σε θέματα Ασφαλείας και άλλα Τεχνικά θέματα που αφορούν την εργασία τους, με πολύ μεγάλη εμπειρία.

Όλα τα οχήματα φέρουν σύστημα GPS που υποστηρίζεται από εξελιγμένο λογισμικό και βοηθάει σημαντικά στην καλύτερη οργάνωση και την αποτελεσματική δρομολόγηση των τεχνικών, στην άμεση εξυπηρέτηση των πελατών και ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπου και όποτε αυτές παρουσιάζονται.

Για την άμεση απόκριση και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του, το Τμήμα Συντήρησης & Επισκευών διαθέτει επίσης υπερσύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα

Τα σύστήματα δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή:

  • Σε ποια πρατήρια ή σε ποιο σημείο της Ελλάδας βρίσκονται οι Τεχνικοί για τυχόν άμεση επέμβαση, όπου και όποτε κριθεί αναγκαίο.
  • Τις ολοκληρωμένες βλάβες, ακόμη και της ίδιας ημέρας (Real Time Monitoring), μέσω νέου Λογισμικού στο οποίο επένδυσε η εταιρία το 2015, και εφοδίασε τους Τεχνικούς της με tablets.
  • Την Εξέλιξη των βλαβών, ακόμη και της ίδιας ημέρας, με το πιο πάνω αναφερθέν λογισμικό, μέσω tablets
Τμήμα συντήρησης & Επισκευών

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Συντήρησης & Επισκευών τηρεί πλήρη βιβλιοθήκη με τα απαραίτητα εγχειρίδια (manuals), με Οδηγίες Εργασίας, Κατασκευαστικά σχέδια, Καταλόγους Ανταλλακτικών κ.α.

Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι αποθήκευσης υλικών και εξοπλισμού, που παρακολουθούνται από τελευταίας γενιάς σύστημα ERP. Το πάντοτε επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών καλύπτει όλους τους τύπους & μοντέλα αντλιών της αγοράς, ανεξάρτητα από κατασκευαστή, μοντέλο, τύπο ή χρονολογία κατασκευής. Με αυτή τη σημαντική επένδυση είμαστε σε θέση να συντηρούμε Εξοπλισμό σε πολλές περιπτώσεις παλαιότερο των 20 ετών.

Οι Υπεύθυνοι της Αποθήκης και το βοηθητικό προσωπικό μεριμνούν ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα υλικά και ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη Συντήρηση, και να ανεφοδιάζουν έγκαιρα την αποθήκη και τα κινητά συνεργεία με νέα αποθέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες Συντήρησης και τα Συμβόλαια Συντήρησης που παρέχει η εταιρία μας, επισκεφθείτε το www.petrotek.gr