Η εταιρεία μας, μέσω της εταιρίας του Ομίλου «ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε», πραγματοποιεί σε Πανελλαδικό επίπεδο περισσότερες από 15.000 λιτρομετρήσεις αντλιών υγρών καυσίμων και διανομέων υγραερίου κάθε χρόνο.

Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται από τα εξουσιοδοτημένα και εκπαιδευμένα στο αντικείμενο αυτό συνεργεία μας, βάση των οδηγιών εργασίας που έχουμε συντάξει σχετικά.

Βασικός παράγοντας για τη λιτρομέτρηση είναι η τήρηση των κανόνων ασφαλείας, η ακρίβεια των μετρήσεων και η ορθότητα της σφράγισης των αντίστοιχων σημείων.

Για τους επίτευξη αυτών χρησιμοποιούμε όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, διακριβωμένα λιτρόμετρα τύπου SERAPHIN Αμερικής, καθώς και εγκεκριμένες σφραγίδες ένδειξης μιας χρήσης.

Για όλες αυτές τις εργασίες διατηρούμε τόσο ηλεκτρονικό, όσο και αρχείο σε έντυπη μορφή, τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα και προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρίας «ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε» www.petrotek.gr