Η διακίνηση προϊόντων υψηλής τιμής επιβάλλει τη γνώση των διακινηθεισών ποσοτήτων με ακρίβεια, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πώληση ή αγορά εμπορευμάτων.

Ακόμα, όμως, και στην περίπτωση εσωτερικών μεταφορών, είναι απαραίτητη η γνώση της ακριβούς ποσότητας που μεταφέρθηκε.

Όπως και στις δεξαμενές, έτσι και στα βυτιοφόρα, ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ καλύπτει όλες τις ανάγκες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία για την ογκομέτρηση βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς καυσίμου.

Με την πολυετή εμπειρία και την αφοσίωση στην ποιότητα του αντικειμένου των διακριβώσεων δεξαμενών, το διαπιστευμένο εργαστήριο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 του ΟΜΙΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΗ επέκτεινε το πεδίο διαπίστευσής του, και έχει πλέον τη δυνατότητα να παρέχει πιστοποιητικό με λογότυπο του Ε.ΣΥ.Δ. για τις διακριβώσεις βυτιοφόρων διακίνησης καυσίμων.

Το σύγχρονο εργαστήριό μας αποτελείται από εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο και τη διαρκή εκπαίδευσή του, έχει αναπτύξει αξιόπιστο και ακριβή εξοπλισμό και μέθοδο.

Το Διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ κατά ISO17025 Εργαστήριο Διακριβώσεων Δεξαμενών Καυσίμων διενεργεί ογκομετρήσεις με αξιοπιστία και μεγάλη ακρίβεια.

Μέθοδος ηλεκτρονικών ογκομετρήσεων

Βασισμένο στο διεθνές πρότυπο ISO 4269, και κάνοντας χρήση του πλέον εξελιγμένου πρότυπου εξοπλισμού μετρήσεων με:

 • Διακριβωμένο μετρητή ροής
 • Διακριβωμένη βέργα ένδειξης στάθμης υψηλής ακρίβειας
 • Θερμόμετρα αντίστασης υψηλής ακρίβειας
 • Άρτιο και επιστημονικά ανεπτυγμένο λογισμικό
 • Πλήρως καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό
 • Συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, για την ορθότητα της επιστημονικής μεθόδου και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων
Λειτουργία Συστήματος Ογκομέτρησης

Με την άφιξη στο πρατήριο, το εξειδικευμένο μας προσωπικό εξασφαλίζει συνθήκες ασφαλούς εργασίας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, όπως προβλέπεται από το πιστοποιημένο κατά ISO 45001 Σύστημα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, που εφαρμόζει η ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε.

Ακολούθως, εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό. Το σύστημα λειτουργεί αυτοματοποιημένα, και το εξειδικευμένο λογισμικό του συστήματος αναλαμβάνει τη λήψη, καταχώρηση και επεξεργασία δεδομένων σε κάθε κύκλο μέτρησης.

  Πλεονεκτήματα
  • Υψηλή ακρίβεια σε κάθε κύκλο μετρήσεων
  • Ασφαλή εργασία, με εξοπλισμό για καύσιμα, αντιεκρηκτικού τύπου (ΑΤΕΧ)
  • Χρήση ανεπτυγμένων μαθηματικών μοντέλων, για τη δημιουργία ογκομετρικού πίνακα υψηλής ακρίβειας, ανά χιλιοστό

  Για την ανάλυση των δεδομένων γίνεται χρήση εξελιγμένων μαθηματικών μεθόδων, δημιουργώντας πίνακες υψηλής ακρίβειας, όπου αναγράφεται η αντιστοίχιση της στάθμης του καυσίμου εντός του διαμερίσματος του βυτίου με ακρίβεια χιλιοστού, και τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία υπολογισμένες αβεβαιότητες. Στο τέλος της διαδικασίας, παραδίδεται η απαιτούμενη διακριβωμένη ορειχάλκινη βέργα στάθμης, ανά χιλιοστό.

  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.petrotek.gr

SO17025 Εργαστήριο Διακριβώσεων Δεξαμενών Καυσίμων