Σύστημα Ηλεκτρονικής Σφράγισης Βυτίων

Ασφαλής και Ελεγχόμενη Μεταφορά Καυσίμων

Το σύστημα Secu Tank Control της εταιρίας Secu-Tech δίνει λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εταιρίες πετρελαιοειδών και μεταφορείς, ως προς την ακρίβεια της ποσότητας που φορτώνεται και εκφορτώνεται (παραδίδεται), αλλά και της ποιότητας του παραδιδόμενου καυσίμου.

Το σύστημα SECU Truck Control, είναι ένα αυτόνομο (stand-alone) Sealed Parcel Delivery (SPD) Σύστημα, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου 64+4 κρίσιμων σημείων (inputs), και 40+2 εξόδων (outputs), έτσι ώστε ο χρήστης να διασφαλίζεται ενάντια σε κάθε απόπειρα χειραγώγησης κατά τη μεταφορά.

Επιπρόσθετα, το Σύστημα SECU Truck Control παρέχει έως και 16 αναλογικές εισόδους και έως 8 αναλογικές εξόδους, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για έλεγχο στάθμης καυσίμου στο διαμέρισμα ή έλεγχο πίεσης.

Το Σύστημα SECU Truck Control έχει modular σχεδιασμό, και είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε εκρήξιμες (EX Zones), όσο και σε μη εκρήξιμες ζώνες (non-EX zones).

Εξοπλισμός Συστήματος

Κεντρική Μονάδα SECU MultiTerm

Η κεντρική μονάδα SECU MultiTerm (οθόνη και προγραμματισμός συστήματος) παρέχει ενδείξεις με τις διάφορες καταστάσεις λειτουργίας, καθώς και την παραμετροποίηση του συστήματος. Αποτελεί την «καρδιά» του συστήματος και παρέχει ενδείξεις για όλες τις λειτουργίες, εμφανίζει τα μηνύματα και τις προειδοποιήσεις, καθώς και όλες τις παραμετροποιήσεις, που δύναται ο κάθε χρήστης να εκτελέσει. Όλες οι λειτουργίες και ενέργειες του βυτιοφόρου οχήματος αποθηκεύονται, καταγράφοντας την ενέργεια και τον ακριβή χρόνο. Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να ορίσει ειδική παραμετροποίηση για ειδικές περιπτώσεις οχημάτων, φορτώσεων και εκφορτώσεων καυσίμων, καθώς και πρόσθετες ασφαλιστικές δικλίδες. Η χρήση της μονάδας προσφέρει ευκολία χρήσης και ευκρινή οθόνη, η οποία είναι εύκολο να διαβάζεται ακόμα και από απόσταση, ή και με χαμηλό φωτισμό. Επιπλέον, τα 4 κομβία είναι εύκολο να τα διαχειριστή ο χρήστης ακόμα και με γάντια εργασίας.

Η μονάδα τροφοδοσίας και ελέγχου βαλβίδων SECU MultiPower (intrinsically safe power supply) παρέχει ασφαλή τροφοδοσία σε όλα τα μέρη του συστήματος SECU MultiTank, που εγκαθίστανται στο όχημα. Παρέχει έλεγχο γείωσης μέσω σύνδεσης, και συνεχή έλεγχο αυτής. Δεν επιτρέπει φόρτωση ή εκφόρτωση καυσίμου, αν η γείωση δεν είναι συνδεδεμένη. Παρέχει έλεγχο έως και 20 διαφορετικών μαγνητικών βαλβίδων στο κάθε βυτίο, σε περιβάλλοντα EX “d” ή EX “m”. Είναι πιστοποιημένη κατά ATEX “Zone 1”, και εγκαθίσταται στο χώρο τηε μετρητικής διάταξης του βυτίου. Πέραν της ασφαλούς τροφοδοσίας των μερών του συστήματος, το βαρέως τύπου κουτί στο οποίο εμπεριέχεται, είναι αδιάβροχο (IP 66) και κατάλληλο για χρήση σε ακραίες συνθήκες. Όλα τα μέρη του συστήματος SECU MultiTank παρέχουν διασύνδεση με άλλα συστήματα μέσω πρωτοκόλλου two-wire Modbus. Η επικοινωνία με άλλα συστήματα του βυτίου γίνεται μέσω RS232 και RS485.

Μονάδα SECU Multi Control

Η μονάδα SECU Multi Control ελέγχει αισθητήρες και άλλες παραμέτρους ασφαλείας. Μπορεί να ελέγχει έως 24 αισθητήρες στο βυτίο. Μέσω του υποσυστήματος SECU MultiRetain μπορεί να ελέγχει και άλλες λειτουργίες, π.χ. ανοιχτές επαφές θυρίδων. Όλες οι λειτουργίες αποθηκεύονται με ακριβή ώρα. Η παρακολούθηση των γραμμών των προϊόντων γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14116 και EN 13616. Στο υποσύστημα SECU MultiRetain μπορο’υν να συνδεθούν 6 και/ή 12 γραμμές προϊόντων ή ανάκτησης ατμών. Η μονάδα SECU MultiControl συνήθως εγκαθίσταται στο χώρο φόρτωσης/εκφόρτωσης του βυτίου, και φέρει πιστοποίηση κατά ATEX Zone 1. Πέραν της ασφαλούς τροφοδοσίας της συσκευής (intrinsically safe power supply), το βαρέως τύπου κουτί στο οποίο εμπεριέχεται, είναι αδιάβροχο (IP 66) και κατάλληλο για χρήση σε ακραίες συνθήκες.

Μονάδα SECU Valve Box

Η μονάδα SECU Valve Box παρέχει παρακολούθηση και έλεγχο όλων των βαλβίδων του βυτίου. Το SECU ValveBox είναι ένα κλειστό, σφραγισμένο κυτίο ελέγχου, για την αποφυγή κάθε προσπάθειας χειραγώγησης. Το SECU ValveBox διατίθεται με 4 ή 6 συνδέσεις. Περιέχει εξαερισμό, 3 ηλεκτροβαλβίδες, καπάκι ασφαλείας, διακόπτες και ηλεκτρονικό κύκλωμα. Το σύστημα SECU MultiTank, μέσω του SECU ValveBox, ελέγχει και παρακολουθεί όλες τις λειτουργίες που ελέγχονται από διακόπτες. Με την εγκατάστασή του, μέσω σήματος NAMUR, παρέχει πληροφόρηση για την κατάσταση των διακοπτών στο κεντρικό σύστημα του βυτίου.

Αισθητήρες

Το σύστημα παρέχεται με διάφορους τύπους αισθητήρων, τόσο για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής του λειτουργίας, όσο και για τη διασύνδεση και αλληλεπίδραση με άλλα συστήματα και εφαρμογές. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται αισθητήρες κλίσης (tilt sensors), που αναγνωρίζουν ορθή θέση ή κλίση, και χρησιμοποιούνται σε κάθε είδους θυρίδα. Παρέχονται με επικοινωνία Namur, για αναγνώριση προσπαθειών χειραγώγησης. Άλλοι αισθητήρες κλίσης χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των μονάδων του συστήματος, που εγκαθίστανται σε κάθε βυτίο, και οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με ειδικό μηχανισμό κλειδώματος. Για τον έλεγχο των ταχυσυνδέσμων (API Couplings) παρέχονται εμβαπτιζόμενοι αισθητήρες (Wet-Leg-Sensors), καθώς και Proximity Sensors. Παρέχεται, επίσης, η μονάδα ελέγχου βαλβίδων (δείτε παρ. 4.4) με επικοινωνία Namur, που περιέχει διακόπτες πίεσης για τις πυθμενοβαλβίδες, καθώς και μαγνητικές βαλβίδες, για την αποφυγή κάθε προσπάθειας χειραγώγησης. Οι γραμμές προστατεύονται από σωλήνες χαλκού, για λόγους ασφαλείας και αποφυγής παρεμβολών στο σύστημα.

Σφραγίδες

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία του Οίκου SECU-TECH στο αντικείμενο της Ηλεκτρονικής Σφράγισης Βυτίων, με την εγκατάσταση σε μεγάλο αριθμό οχημάτων του συστήματος SECU MultiTank, έχει αναπτυχθεί ευρεία γκάμα κατάλληλων για χρήση σε βυτία σφραγίδων, ικανών να ανταπεξέλθουν ενάντια κάθε προσπάθειας παραβίασης ή χειραγώγησης.

Η σφραγίδα σωληνογραμμής SECU Tube Seal χρησιμοποιείται για τη σφράγιση όλων των γραμμών πεπιεσμένου αέρα. Η σύνδεση των σωλήνων (π.χ. στην πυθμενοβαλβίδα) περιβάλλεται από το πλαστικό μέρος της σφραγίδας, το οποίο και ασφαλίζει. Η σφραγίδα μπορεί τότε να ανοίξει μόνο αν καταστραφεί. Για επιπλέον προστασία, παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον προσθήκης αριθμημένων μηχανικών σφραγίδων SECU Mechanical Seals (δείτε πιο κάτω). Οι σφραγίδες εμβαπτιζόμενων αισθητήρων SECU Retain Seal χρησιμοποιείται για τη σφράγιση των εμβαπτιζόμενων αισθητήρων. Το καλώδιο του αισθητήρα εισέρχεται μέσα από το μεγάλο άνοιγμα και τραβιέται, έως ότου το άνοιγμα εφάπτεται με τον ταχυσύνδεσμο. Μετά, η σύνδεση με κατάλληλα εξαρτήματα στερεώνεται και καλύπτεται. Το καπάκι σφραγίζεται από αριθμημένη μηχανική σφραγίδα SECU Mechanical Seal (δείτε πιο κάτω). Η μηχανική σφραγίδα SECU Mechanical Seal είναι μια αριθμημένη σφραγίδα, που καταγράφεται σε σχετικό αρχείο “αριθμημένων σφραγίδων”. Συνιστάται η χρήση της σε συνδυασμό με τις πιο πάνω σφραγίδες σωληνογραμμών και εμβαπτιζόμενων αισθητήρων.

Πιστοποιήσεις & Πρότυπα

Η εταιρία Secu-Tech είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001, ενώ και η παραγωγή της είναι πιστοποιημένη κατά ATEX. Όλα τα προϊόντα της εταιρίας All Secu-Tech κατασκευάζονται στην Αυστρία και φέρουν πιστοποίηση ATEX.