Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης

Η εφαρμογή του συστήματος Εισροών-Εκροών σε όλα τα πρατήρια και εγκαταστάσεις καυσίμων της χώρας επιβάλλει την ανάγκη προσαρμογής όλων των υπολοίπων περιφερειακών συστημάτων στις τεχνολογικές και λειτουργικές διατάξεις του νόμου.

Η φιλοσοφία ανάπτυξης της νέας εφαρμογής Shop Guard ενσωματώνει από την αρχή όλες τις απαιτήσεις του νόμου, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο σφάλματος ή λανθασμένης επικοινωνίας μεταξύ του λογισμικού εμπορικής διαχείρισης (Shop Guard) και του λογισμικού του συστήματος εισροών-εκροών (Station Guard).

Ο μετασχηματισμός παραστατικών με βάση την απόδειξη εσόδου που ορίζει το σύστημα εισροών εκροών, η εύκολη αλλαγή τρόπου πληρωμής, η δημιουργία αναφορών που ενσωματώνουν τόσο τις πωλήσεις καυσίμων, όσο και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και σειρά ευκολιών που βασίζονται στις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του λογισμικού, αποτελούν λίγα από τα δεκάδες νέα χαρακτηριστικά που αναπτύχθηκαν στην εφαρμογή Shop Guard.

Για τον Όμιλο Σπυρίδη, βασική φιλοσοφία στην ανάπτυξη προγραμμάτων Λογισμικού είναι η δημιουργία συστημάτων που ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες του σύγχρονου πρατηρίου, όσο και στο να προβλέπουν και να εξυπηρετούν μελλοντικά την εξέλιξη των πρατηρίων στη χώρα μας, μέσα στα πλαίσια των απαιτήσεων του νόμου. Οι συνεργασίες σε αγορές του εξωτερικού στον τομέα των συστημάτων πρατηρίων αποτελούν πολύτιμη πηγή παρακολούθησης των εξελίξεων, καθώς επίσης και αξιόπιστο πεδίο δοκιμών πρωτοποριακών συστημάτων, πριν την αξιοποίησή τους στην εσωτερική αγορά.

Για οποιοδήποτε δίκτυο, από ένα έως εκατοντάδες πρατήρια, η εφαρμογή Shop Guard έρχεται να δημιουργήσει τη σταθερή και ευέλικτη λύση που θα βοηθήσει τη σύγχρονη εταιρεία να διαχειριστεί μεγάλο αριθμό συναλλαγών, από διαφορετικά σημεία. Καλύπτοντας την αίθουσα mini market του πρατηρίου, τις υπηρεσίες όπως πλύσιμο & αλλαγή λιπαντικών, τις πωλήσεις από αυτόματους πωλητές καυσίμων, αλλά και όποια άλλη συναλλαγή απαιτείται στην πλατεία του πρατηρίου, αποτελεί τη σύγχρονη επιλογή λιανικής πώλησης για τα πρατήρια υγρών και μικτών καυσίμων. Η σύνδεση με forecourt controllers, καθώς και το ενσωματωμένο loyalty και fleet scheme, δίνει αποτελεσματική παρακολούθηση όλων των συναλλαγών. Μεγάλο πλήθος αναφορών καλύπτουν όλο το εύρος πληροφοριών που απαιτούνται, έτσι ώστε η διοίκηση να έχει άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας του πρατηρίου.

SHOP GUARD BASIC

shop guard basic

Η εφαρμογή Shop Guard Basic Edition έχει σχεδιαστεί για την κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου πρατηρίου καυσίμων.

shop guard basic

Η λειτουργικότητα και οι δυνατότητες που παρέχει η εφαρμογή έχουν σαν στόχο να διευκολύνουν τον απλό χρήστη, μέσα από αυτόματες και γρήγορες διαδικασίες, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις στη χρήση υπολογιστή.

Γενικά χαρακτηριστικά

 • Απλό και εύχρηστο user interface, με δυνατότητα προσαρμογής ανά χρήστη και θέση εργασίας
 • Εξομοίωση φωνητικής αναζήτησης (Soundex search)
 • Σύνδεση με λογιστικές εφαρμογές
 • Δυνατότητα μαζικών αλλαγών
 • Εμβάθυνση αναζήτησης (drill - down), από οθόνες και εκτυπώσεις της εφαρμογής
 • Δυνατότητα παράλληλων (Asynchronous) εργασιών
 • Μεγάλη ταχύτητα λειτουργίας
 • Χαμηλό κόστος εξοπλισμού
 • Γρήγορη εγκατάσταση & εκπαίδευση
 • Τεχνολογία Stateless για απρόσκοπτη λειτουργία
 • Microsoft Office Integration

Βασική λειτουργικότητα

 • Διαχείριση Ειδών & Υπηρεσιών
 • Τιμοκατάλογοι ειδών
 • Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών & λοιπών Συναλλασσόμενων
 • Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία
 • Διαχείριση εντατικής λιανικής
 • Διαχείριση POS & Touch Screen
 • Αγορές και Παραγγελιοδοσία
 • Μετασχηματισμοί Παραστατικών
 • Εισπράξεις - Πληρωμές - Αξιόγραφα – Πιστωτικές κάρτες
 • Εικόνα επιχείρησης
 • Ενσωματωμένη έκδοση CRM task management
 • Απλές (flat) και Δενδροειδείς Κατηγορίες (Πελάτες, Προμηθευτές, Είδη, κλπ.)

Η εφαρμογή διαθέτει πλήθος εκτυπώσεων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της επιχείρησης σε μορφή:

 • Εκτύπωσης
 • Grid
 • Pivot

Οι οποίες μπορούν να εξαχθούν σε κάθε μορφή, όπως για παράδειγμα Excel, Word, PDF, ASCII, Html, κλπ.

SHOP GUARD PREMIUM

Network

Η εφαρμογή Shop Guard Premium Edition απευθύνεται σε επιχειρήσεις πρατηρίων καυσίμων μεγαλύτερης κλίμακας, που διαθέτουν ένα ή περισσότερα πρατήρια, καθώς πιθανόν και εγκαταστάσεις Θέρμανσης που έχουν ανάγκη για Κεντρική Διαχείριση και Κεντρική Συλλογή Στοιχείων των πρατηρίων τους.

shop guard premium

Επίσης, καλύπτει το πρατήριο που θέλει να εφαρμόσει σύγχρονα συστήματα πιστότητας πελατών μέσα από κάρτες δώρων, καθώς και να εξυπηρετήσει στόλους οχημάτων μέσα από παρακολούθηση των ανεφοδιασμών τους και την εφαρμογή ορίων σε μεμονωμένα οχήματα ή ομάδες οχημάτων.

Γενικά χαρακτηριστικά

 • Απλό και εύχρηστο user interface, με δυνατότητα προσαρμογής ανά χρήστη και θέση εργασίας
 • Σύνδεση με λογιστικές και άλλες εφαρμογές
 • Δυνατότητα μαζικών αλλαγών
 • Διαχείριση περισσοτέρων από μία εταιρείες
 • Απεριόριστη εμβάθυνση αναζήτησης (drill-down), από οθόνες και εκτυπώσεις της εφαρμογής
 • Δυνατότητα παράλληλων (Asynchronous) εργασιών
 • Εξομοίωση φωνητικής αναζήτησης (soundex search)
 • Γρήγορη Ταχύτητα λειτουργίας
 • Χαμηλό κόστος εξοπλισμού
 • Γρήγορη εγκατάσταση & εκπαίδευση
 • Τεχνολογία Stateless για απρόσκοπτη λειτουργία
 • Microsoft Office Integration

Βασική λειτουργικότητα

 • Διαχείριση Ειδών & Υπηρεσιών
 • Τιμοκατάλογοι ειδών
 • Διαχείριση υποκαταστημάτων
 • Ανεξάρτητη Τιμολογιακή πολιτική Υποκαταστημάτων καθώς και καθεστώτος ΦΠΑ
 • Παράλληλη παρακολούθηση Λογιστικών και Φυσικών Αποθηκευτικών χώρων
 • Διαχείριση Πελατών και Προμηθευτών & λοιπών Συναλλασσόμενων
 • Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία
 • Διαχείριση πωλητών & εισπρακτόρων
 • Διαχείριση εντατικής λιανικής
 • Διαχείριση POS & Touch Screen
 • Παρακολούθηση μελών και Loyalty Schemes
 • Αγορές και Παραγγελιοδοσία
 • Μετασχηματισμοί Παραστατικών
 • Fleet Scheme Management
 • Εισπράξεις - Πληρωμές - Αξιόγραφα - Πιστωτικές κάρτες
 • Εικόνα επιχείρησης
 • Ενσωματωμένη έκδοση CRM task management
 • Απλές (flat) και Δενδροειδείς Κατηγορίες (Πελάτες, Προμηθευτές, Είδη, κλπ.)

Η εφαρμογή διαθέτει πλήθος εκτυπώσεων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της επιχείρησης σε μορφή:

 • Εκτύπωσης
 • Grid
 • Pivot

Οι οποίες μπορούν να εξαχθούν σε κάθε μορφή, όπως Excel, Word, PDF, ASCII, Html κλπ.

Επίσης, υπάρχει δυνατότητα με την ανάλογη αναβάθμιση να ενοποιηθούν τα δεδομένα από διαφορετικές επιχειρήσεις, για συγκεντρωτική παρακολούθηση πωλήσεων ή και οικονομικών στοιχείων.