Συστήματα Εισροών - Εκροών

Σχεδιασμένο να αυξήσει την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας!

Η Εφαρμογή StationGuard αποτελεί ιδανική λύση κονσόλας για τη διαχείριση και πλήρη αυτοματοποίηση των λειτουργιών κάθε πρατηρίου καυσίμων, μέσω ανοικτού πρωτοκόλλου επικοινωνίας IFSF.

Ελέγχει από ένα κεντρικό σημείο τις αντλίες, τα αποθέματα των δεξαμενών, το POS, τη φωτεινή πινακίδα τιμών, τις κάμερες ασφαλείας, τους αυτόματους πωλητές OPT, δίνει δυνατότητα διαχείρισης μέσω τηλεφώνου, κ.ά.

Η εφαρμογή StationGuard είναι συμβατή με όλους τους διεθνής κατασκευαστές αντλιών καυσίμου.

Η Εφαρμογή είναι πλήρως εναρμονισμένη και με τις Προδιαγραφές του Συστήματος Εισροών – Εκροών βάσει του Εθνικού Νόμου 3784-ΦΕΚ 137/07-08-2009 όπως έχει ψηφιστεί, τις Υπουργικές Αποφάσεις Φ2-1617/07-12-2010 & Φ2-2022/14-11-2012, τις Διευκρινιστικές ΠΟΛ 1009/04-01-2012 & ΠΟΛ 1203/26-11-2012 και τις Διευκρινιστικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τη Διεύθυνση Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και από το Υπουργείο Μεταφορών.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πρατηρίου StationGuard

Συνδεσιμότητα μέσω τοπικού δικτύου, internet ήGSM/GPRS, που διασφαλίζει ότι τα δεδομένα είναι προσβάσιμα από τοπικούς ή/και απομακρυσμένους χρήστες.

Η εφαρμογή StationGuard είναι πλήρως επεκτάσιμη, σύμφωνα με τις μελλοντικές σας ανάγκες

Εξασφαλίζεται παρακολούθηση όλων των λειτουργιών, σε όλα τα επίπεδα. Η παρακολούθηση τοπικά από το διαχειριστή του συστήματος συνδυάζεται με την απομακρυσμένη παρακολούθηση από τα κεντρικά γραφεία.

Βασικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

 • Συνεχής παρακολούθηση όλων των πληροφοριών από όλα τα επίπεδα.
 • Λειτουργία με PC, εργονομική χρήση, προαιρετική λειτουργία με αφή (touch screen).
 • Παρακολούθηση συναλλαγών και έλεγχος 22 αντλιών IFSF, με μέγιστο αριθμό 44 σημείων πώλησης (Fuel Point).
 • Δυνατότητα λειτουργίας με 8 διαφορετικούς Τιμοκαταλόγους (Fuel Mode).
 • Δυνατότητα ρύθμισης για χρονολογημένη αλλαγή τιμοκαταλόγων.
 • Απεριόριστος αριθμό προϊόντων πρατηρίου, με 8 διαφορετικά προϊόντα ανά αντλία.
 • Πολλαπλοί τρόποι λειτουργίας πρατηρίου με απεριόριστο αριθμό χρηστών.
 • Προκαθορισμός ποσού ή όγκου της πώλησης (Preset) με επιλογή ακροσωληνίου και προϊόντος.
 • Άμεση δυνατότητα ελέγχου κατάστασης της κάθε αντλίας ξεχωριστά, καθώς και άνοιγμα ή κλείσιμο όλων των αντλιών με το πάτημα ενός πλήκτρου.
 • Δυνατότητα προέγκρισης και εμφάνισης άμεσα έως 6 συναλλαγών ανά σημείο πώλησης.
 • Δυνατότητα ελέγχου φωτισμού και ήχου αντλιών (σε όσους τύπους αντλιών το υποστηρίζουν).
 • Εκτύπωση συνόλων ανά βάρδια, ημέρα ή ανά επιλογή ημερομηνιών (από-έως), καθώς και επιλογή εκτύπωσης ανά αντλία, πιστόλι, προϊόν, ή ανά τιμοκατάλογο με επιλογή ημερομηνίας (από-έως).
 • Δυνατότητα καταγραφής συναλλαγών ανά τρόπο πληρωμής.
 • Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
 • Δυνατότητα επιλογής γλώσσας λειτουργίας της εφαρμογής.
 • Λογιστική διαχείριση αποθεμάτων δεξαμενών.
 • Παρακολούθηση αποθεμάτων δεξαμενών με μετρητές δεξαμενών. Εμφάνιση ύψους καυσίμου σε mm, ανίχνευση ύψους νερού σε mm και θερμοκρασία καυσίμου στις δεξαμενές. Ηχητική και οπτική σήμανση για τα κατώτερα και ανώτερα όρια της δεξαμενής. Εκτύπωση αποθεμάτων. Παρακολούθηση παραλαβών.
 • Καταχώρηση τιμολογίων αγοράς καυσίμων.
 • Αναφορές Διαρροών.
 • Δυνατότητα Leak Detection.
 • Δυνατότητα Dynamic Leak Detection.
 • Δυνατότητα λειτουργίας των σημείων πώλησης με RFID και αναφορά εισπράξεων ανά υπάλληλο.
 • Δυνατότητα λειτουργίας με Αυτόματο Πωλητή όλο το 24ωρο.
 • Δυνατότητα λειτουργίας Ιδιωτικού Στόλου Οχημάτων, με καταγραφή και παρακολούθηση οχημάτων, κέντρα κόστους, ομάδες οχημάτων, χιλιόμετρα ανά όχημα κ.ά.
 • Δυνατότητα Κεντρικής Διαχείρισης πολλαπλών πρατηρίων για στόλους οχημάτων.

Περιβάλλον Εργασίας Χρήστη

 • Ένδειξη λειτουργίας σημείου πώλησης.
 • Αριθμός πλευράς της αντλίας. Είναι ο αριθμός του σημείου πώλησης που αναγράφεται στην νησίδα.
 • Τιμοκατάλογος. Είναι ο προκαθορισμένος τιμοκατάλογος λειτουργίας του σημείου πώλησης.
 • Κατάσταση λειτουργίας. Άμεση εμφάνιση κατάστασης λειτουργίας ανά σημείο πώλησης.
 • Ακροσωλήνια. Ένδειξη λειτουργίας ενεργών ακροσωληνίων.
 • Αξία καυσίμου τρέχουσας συναλλαγής.
 • Όγκος καυσίμου τρέχουσας συναλλαγής.
 • Προϊόν τρέχουσας συναλλαγής.
 • Καταχώρηση στοιχείων πελάτη – επιτηδευματία για εκτύπωση στην απόδειξη της επόμενης συναλλαγής. Οι επιλογές είναι το Α.Φ.Μ, ο αριθμός οχήματος και ο τρόπος πληρωμής.
 • Διαχείριση και λειτουργία με επιλογή τρόπου πληρωμής ανά συναλλαγή.