Σύστημα Αποφυγής Ανάμιξης Καυσίμων

Αποφυγή ανάμιξης καυσίμου, σε όλο τον κύκλο μεταφοράς και διανομής

Οι εταιρίες πετρελαιοειδών στοχεύουν στην αποφυγή ανάμιξης καυσίμου, τόσο κατά τη διαδικασία φόρτωσης των βυτίων, όσο και κατά την παράδοση στο πρατήριο.

Η διασφάλιση απαιτεί πολλαπλούς ελέγχους, που αυξάνουν το κόστος, ενώ η ανάμιξη στις δεξαμενές του πρατηρίου, πέραν του κόστους, αποτελεί και πλήγμα στην εικόνα της εταιρίας.

Το σύστημα SECU MultiTank της εταιρίας SECU TECH Αυστρίας καταγράφει τον τύπο προϊόντος ανά διαμέρισμα, και εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει ανάμιξη, είτε στο γεμιστήριο, είτε στο πρατήριο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος SECU MultiTank αναβαθμίζει όλη τη διαδικασία logistics υγρών καυσίμων των εταιριών πετρελαιοειδών.

Με την παραδοσιακή διαδικασία, το πρώτο τρωτό σημείο είναι η φόρτωση του βυτίου στο γεμιστήριο. Ενώ τα άδεια διαμερίσματα μπορούν να πάρουν κάθε τύπο καυσίμου, υπάρχουν και διαμερίσματα που έχουν ακόμα ποσότητα καυσίμου, έστω και λίγα λίτρα.

Το σύστημα αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό, αποτρέποντας την ανάμιξη διαφορετικών τύπων καυσίμων στα διαμερίσματα αυτά, και εξασφαλίζει ότι θα φορτωθούν με τον ίδιο ακριβώς τύπο καυσίμου.

Η μονάδα SECU MultiPID (Product Identification Device), που μπορεί να συνδεθεί με έως και 6 βραχίονες φόρτωσης, έχει όλους τους κωδικούς προϊόντων, και επιπλέον μπορεί να αναβαθμιστεί, συνδεόμενη μέσω Modbus πρωτοκόλλου, με το σύστημα διαχείρισης του γεμιστηρίου, για αλλαγές της τελευταίας στιγμής στους τύπος των καυσίμων.

Η εγκατάσταση της μονάδας γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας, και να επιτρέπεται και η φόρτωση βυτίων που δεν είναι εξοπλισμένα με το σύστημα.

Η λειτουργία του συστήματος στο γεμιστήριο εξασφαλίζει τη σωστή φόρτωση του βυτίου, ακόμα και αν μέσα από ένα βραχίονα φορτώνονται παραπάνω του ενός προϊόντα, ενώ υπάρχει και καταγραφή των προϊόντων ανά διαμέρισμα, στη μονάδα του βυτίου, και οπτική απεικόνιση στο display της μονάδας του βυτίου.

Η όλη διαδικασία είναι αυτόματη, χωρίς εξωτερική παρέμβαση, και ο οδηγός του βυτίου δεν απαιτείται να κάνει κάτι πέραν του να συνδέσει το βραχίονα στο βυτίο, κατά τη συνήθη πρακτική.

Όλος ο εξοπλισμός έχει πιστοποίηση ΑΤΕΧ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ BYTIOY

Η καρδιά του συστήματος SECU MultiTank είναι η μονάδα του βυτίου. Αυτή ελέγχει τη φόρτωση και την παράδοση καυσίμου.

Αυτό γίνεται επειδή συνήθως τόσο οι βραχίονες φόρτωσης, όσο και οι δεξαμενές στα πρατήρια, έχουν σταθερά τον ίδιο τύπο καυσίμου. Συνεπώς, η μόνη διαρκώς μεταβαλλόμενη παράμετρος της αλυσίδας ανεφοδιασμού είναι το βυτίο, που αλλάζει τύπο καυσίμου ανά διαμέρισμα, σε κάθε παράδοση.

Το σύστημα SECU MultiTank καταγράφει τον τύπο προϊόντος ανά διαμέρισμα, και εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει ανάμιξη, είτε στο γεμιστήριο, είτε στο πρατήριο.

Στο 4 γραμμών LCD Display εμφανίζεται ο τύπος καυσίμου ανά διαμέρισμα, και αν υπάρχει άδεια ανεφοδιασμού-παράδοσης ή όχι. Υπάρχει σαφής αναφορά του λάθους στο display και δυνατότητα παραμετροποίησης των διαδικασιών, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών.

Τα δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του SECU MultiTank Terminal, ή μέσω κατάλληλου interface από υπολογιστή, ή και αποστολής μέσω modem βυτίου στην κεντρική μονάδα.

Το σύστημα μπορεί, επίσης, να αλληλεπιδράσει με άλλους αισθητήρες του βυτίου, για παροχή πρόσθετης πληροφόρησης.

Με τον τρόπο αυτό, η εταιρία μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο όλη τη διαδικασία και τη θέση των βυτίων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Εγκαθίσταται και εδώ μια μονάδα SECU MultiPID (Product Identification Device) ή SinglePID (ανάλογα με τα σημεία πλήρωσης).

Η μονάδα προγραμματίζεται για τα προϊόντα ανά δεξαμενή, μέσω σύνδεσης με PC και EX-προσαρμογέα. Η γείωση περνάει μέσα από τη μονάδα SECU MultiPID.

Τα προϊόντα ανά δεξαμενή μπορούν να επανα-προγραμματιστούν στη μονάδα, με ακριβώς την ίδια απλή διαδικασία.

Η γείωση του βυτίου εξακολουθεί να χρησιμοποιείται όπως πριν.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το σύστημα SECU MultiTank προσδίδει άμεσα οφέλη στις εταιρίες πετρελαιοειδών, αποτρέποντας ανάμιξη προϊόντων και συνεπώς κόστη διαχείρισης και προστασία της εικόνας της εταιρίας.

Η δυνατότητα ασφαλούς παράδοσης ταυτόχρονα, σε πολλές δεξαμενές, μειώνει σημαντικά το χρόνο παραδόσεων στα πρατήρια, εξοικονομώντας επιπλέον χρόνο και κόστος.

Το σύστημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, και δεν απαιτεί από τους εμπλεκόμενους τίποτα πέραν των όσων παραδοσιακά εκτελούν, πέραν της παρακολούθησης του display της μονάδας, σε περίπτωση που η διαδικασία δεν εξουσιοδοτείται αυτόματα από το σύστημα.

Τα βυτία που δεν είναι εξοπλισμένα με το σύστημα, δεν επηρεάζονται καθόλου ως προς τις λειτουργίες τους.

Το σύστημα είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αποφυγής Ανάμιξης, επιτρέποντας την παραμετροποίηση σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών, τη διασύνδεση με συστήματα αυτοματισμού γεμιστηρίων και πρατηρίων, ακόμα και τη διασύνδεση με συστήματα διαχείρισης στόλου.