Συστήματα Διαχείρισης Στόλου

Η εξέλιξη των ιδιωτικών εταιρικών πρατηρίων υγρών καυσίμων, καθώς και οι πολλαπλές ανάγκες που προκύπτουν από την εξειδικευμένη χρήση τους σε διαφορετικές κάθετες αγορές επιβάλουν τη δημιουργία σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης.

Η Σπυρίδης Α.Ε, η ηγέτιδα εταιρία στο χώρο των συστημάτων πρατηρίων υγρών καυσίμων στο χώρο των Βαλκανίων, απάντησε στην πρόκληση της αγοράς με το σύστημα Fleet Guard.

Πρόκειται για το πλέον σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης, που αφενός ενσωματώνει χαρακτηριστικά που εκπληρώνουν όλες τις απαιτήσεις των φορέων ελέγχου στη χώρα μας (εισροές–εκροές για ιδιωτικά πρατήρια, ΠΔ. 118 κ.ά.) και αφετέρου προσφέρει ένα ασφαλές και πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον για τους ανεφοδιασμούς καυσίμων των εταιρικών οχημάτων.

Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ιδιωτικού πρατηρίου αποτελείται από:

 • Σύστημα Station Guard, με διαχείριση στόλου σε ενοποιημένο περιβάλλον διαχείρισης και αναφορών.
 • Κεντρική διαχείριση από την εταιρεία-ιδιοκτήτη, που ελέγχει μεγάλο αριθμό απομακρυσμένων ιδιωτικών πρατηρίων και/ή εγκαταστάσεων.
 • Σύστημα αναγνώρισης και ελέγχου οχήματος.

Κεντρική Διαχείριση

 • Πλήρης διασύνδεση με όλα τα γνωστά ERPs.
 • Εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης On Premise ή Cloud.
 • Διαδικασίες backup On Premise ή Cloud, με δυνατότητα σύνδεσης με εξειδικευμένο λογισμικό για full, differential ή incremental backup.
 • Κεντρική διαχείριση και παρακολούθηση ανεξάρτητη από τον αριθμό πρατηρίων ή οχημάτων.
 • Πλήθος αναφορών με εκτυπώσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε διαχειριστή καυσίμων.

Πρατήριο

 • Πλήρες σύστημα Εισροών-Εκροών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για ιδιωτικά πρατήρια.
 • Λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων για έλεγχο και καταγραφή ανεφοδιασμών.
 • Ακριβής παρακολούθηση αποθεμάτων δεξαμενών (Alarms, leak detection, OIML R85 accuracy).
 • Πλήρης συμβατότητα με όλες τις αντλίες της αγοράς.

Σύστημα Αναγνώρισης & Ελέγχου Οχημάτων

 • Δυνατότητα πολλαπλών επιπέδων ελέγχου ανεφοδιασμού, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
 • Αυτόματη αναγνώριση οχήματος μέσω δακτυλίου (RFID – ATEX) και αποστολής δεδομένων χιλιομέτρων/ωρών λειτουργίας.
 • Δυνατότητα επιπρόσθετης καταγραφής οδηγού ή άλλου εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου.
 • Προσθήκη πρόσθετου κωδικού ασφαλείας ανά όχημα ή οδηγό εάν απαιτείται από τη διοίκηση του στόλου.
 • Προσθήκη ορίων κατανάλωσης ανά χρονική διάρκεια, ανά όχημα, ανά ομάδα οχημάτων ή συνδυαστικά όλων των παραπάνω.

Fleet Guard για διαχείριση καυσίμου ιδιωτικού στόλου οχημάτων

Για κάθε εγκεκριμένη χορήγηση καυσίμου καταγράφονται στο σύστημα ελέγχου της τερματικής κολώνας ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 • Η ποσότητα καυσίμου που χορηγήθηκε.
 • Η ταυτότητα του οχήματος.
 • Η τιμή εισαγωγής από ένδειξη του οδόμετρου ή των ωρών λειτουργίας.
 • Η ταυτότητα του οδηγού/ χορηγητή (εάν χρησιμοποιείται ταυτοποίηση οδηγού με χρήση κάρτας ή/και PIN).
 • Η ταυτότητα του ακροσωληνίου.
 • Το όνομα του πρατηρίου (που αντιστοιχίζεται από τη διεύθυνση της τερματικής κολώνας)
 • Η ημερομηνία και η ώρα του ανεφοδιασμού.

Πολλαπλές δυνατότητες αναγνώρισης οχήματος

TAGS

Εξουσιοδότηση ανεφοδιασμού μέσω:

 • Μπρελόκ / Κάρτες οδηγού RFID
 • Δυνατότητα εισαγωγής χιλιομέτρων / ωρών για έλεγχο καταναλώσεων
 • Δυνατότητα επιπλέον καταχώρησης στοιχείων οδηγών.

RINGS

Αυτόματη αναγνώριση και εξουσιοδότηση οχήματος μέσω χρήσης δακτυλίου στο στόμιο του ρεζερβουάρ.

Συστημα Διαχείρησης Στόλου

RINGS & MILEAGE METER

Αυτόματη αποστολή χιλιομέτρων / ωρών λειτουργίας ταυτόχρονα με τη χρήση δακτυλίου οχήματος.

Στο στόμιο του ρεζερβουάρ του οχήματος τοποθετείται (δίχως καλώδια) ένας δακτύλιος (tag), με τον οποίο ταυτοποιείται το όχημα. Το ακροσωλήνιο της αντλίας εξοπλίζεται με ασύρματη μονάδα πομποδέκτη, η οποία «διαβάζει» το tag και μεταδίδει ασύρματα την ταυτότητά του στην κεραία του συστήματος.

Το τελευταίο, αφού εντοπίσει τον κωδικό του tag στη λίστα με τα εγκεκριμένα οχήματα, δίνει εντολή στην αντλία να χορηγήσει την ποσότητα καυσίμου που έχει ρυθμιστεί εντός ορίων για το συγκεκριμένο όχημα. Το καύσιμο παρέχεται όσο το ακροσωλήνιο είναι εντός του ρεζερβουάρ και σε επικοινωνία με το πομποδέκτη.

Εάν το ράμφος του ακροσωληνίου μετακινηθεί εκτός ρεζερβουάρ, ο ανεφοδιασμός διακόπτεται αυτόματα. Εάν επιχειρηθεί η αποκόλληση του tag από τη θέση εγκατάστασής του, αυτό τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας, διασφαλίζοντας ότι το σύστημα είναι απαραβίαστο.

Ταυτόχρονα, ειδική συσκευή εγκαθίσταται στο σύστημα καταγραφής χιλιομέτρων του αυτοκινήτου, η οποία κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού στέλνει αυτόματα στη μονάδα ελέγχου του συστήματος τον αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων/ ωρών λειτουργίας που έχει το όχημα / μηχάνημα μέχρι εκείνη τη στιγμή.