Συστήματα Διαχείρισης Πληρωμών

Ο Όμιλος Σπυρίδη, παρακολουθώντας τη διεθνή τάση για απλοποίηση και επιτάχυνση των συναλλαγών στην πλατεία των πρατηρίων, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ασφάλεια στα πρατήρια υγρών και μικτών καυσίμων, ανέπτυξε ειδικά συστήματα συναλλαγών που εφαρμόζονται στην πλατεία  του πρατηρίου.

Συνδεόμενα μέσω κατάλληλου λογισμικού με το σύστημα διαχείρισης του πρατηρίου, επιτρέπουν την ολοκλήρωση της συναλλαγής με εξαιρετικά γρήγορο και ασφαλή τρόπο.

Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει συναλλαγές χωρίς την ανάγκη παρουσίας προσωπικού του πρατηρίου, με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής επιλέξει, όπως επίσης να συνδεθεί με αυτόματο τρόπο με συστήματα επιβράβευσης πιστότητας πελατών.

Επιβράβευση Πιστότητας - Διαχείριση Εταιρικών Οχημάτων

Σε εταιρικά οχήματα εφαρμόζονται αυτόματα όλοι οι περιορισμοί και δικαιώματα που έχουν οριστεί, καθώς και ειδικά χαρακτηριστικά, όπως εκδόσεις τιμολογίων, ειδικές εκπτώσεις κ.α. Ειδικά τερματικά βοηθών πλατείας συνδυάζουν την ταχύτητα πληρωμής του ανεφοδιασμού με τον έλεγχο της βάρδιας του πρατηρίου.

OPT SIGMA CASH EMV II

SIGMA CASH Outdoor Payment Terminal (OPT) EMV II

 • Χαρτονομίσματα Euro: 5€, 10€, 20€, 50€
 • Πιστωτικές κάρτες
 • Χρεωστικές κάρτες
 • Κάρτες ανέπαφων συναλλαγών
 • Παρακολούθηση συναλλαγών υπαλλήλων πρατηρίου
 • Loyalty κάρτες
 • Fleet κάρτες
Cashless Outdoor Payment Terminal (COPT) EMV II

Cashless Outdoor Payment Terminal (COPT) EMV II

Με τη λύση COPT EMV II αξιοποιούνται πλήρως οι υπάρχουσες αντλίες του πρατηρίου, μέσω της διασύνδεσής τους με τα τερματικά πλατείας. Το πρατήριο μπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες μέσω υπαλλήλων, χρησιμοποιώντας ταχύτατους τρόπους πληρωμής, χωρίς να τους αναγκάζει να μπουν στο γραφείο του πρατηρίου. Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα για συναλλαγές χωρίς τη μεσολάβηση του υπαλλήλου, λειτουργώντας σαν αυτόματος πωλητής καυσίμων για ολόκληρο ή για τμήμα του πρατηρίου. Επιπρόσθετα, λειτουργούν όλοι οι τρόποι πληρωμής σε συνδυασμό με Loyalty και Fleet Schemes.

 • Πιστωτικές κάρτες
 • Χρεωστικές κάρτες
 • Κάρτες ανέπαφων συναλλαγών
 • Παρακολούθηση συναλλαγών υπαλλήλων πρατηρίου
 • Loyalty κάρτες
 • Fleet κάρτες

ATTENDANT WIFI PAYMENT SYSTEM

ATTENDANT WIFI PAYMENT SYSTEM.jpg

Ευέλικτη και οικονομική λύση διενέργειας όλων των συναλλαγών στην πλατεία του πρατηρίου από τους βοηθούς, με ασφαλή και σύγχρονο τρόπο, συνδέοντας τον τρόπο πληρωμής με τη συγκεκριμένη συναλλαγή αντλίας, καθώς και με το Loyalty & Fleet Scheme.

 • Πιστωτικές κάρτες
 • Χρεωστικές κάρτες
 • Κάρτες ανέπαφων συναλλαγών
 • Παρακολούθηση συναλλαγών υπαλλήλων πρατηρίου
 • Loyalty κάρτες
 • Fleet κάρτες

ON PUMP PAYMENT MPD-5000 P SERIES

ON PUMP PAYMENT MPD 5000 P-SERIES

Η σειρά αντλιών της εταιρείας με On Pump Payment σηματοδοτεί τη μετάβαση στη νέα εποχή συναλλαγών στα πρατήρια της χώρας, με όλες τις ενέργειες να γίνονται πάνω στην αντλία, προσφέροντας νέα, ολοκληρωμένη εμπειρία στο χρήστη. Η ταχύτητα και η αξιοπιστία στη συναλλαγή, μαζί με τη χρήση όλων των μέσων πληρωμών και επιβράβευσης πελατών εγγυώνται την ταχύτατη εξάπλωσή της στα πρατήρια της χώρας μας.

 • Πιστωτικές κάρτες
 • Χρεωστικές κάρτες
 • Κάρτες ανέπαφων συναλλαγών
 • Παρακολούθηση συναλλαγών υπαλλήλων πρατηρίου
 • Loyalty κάρτες
 • Fleet κάρτες