Μέλος του Ομίλου Σπυρίδη είναι η εταιρία ΑΒΕΤΕΛ Α.Ε, η οποία ειδικεύεται στο χώρο των διαφημιστικών κατασκευών και της προβολής Εταιρικής Ταυτότητας. Η εταιρία ΑΒΕΤΕΛ, έχοντας πραγματοποιήσει πληθώρα έργων σχετικών με την κατασκευή σηματολογίας για Εταιρίες Πετρελαιοειδών, που περιλαμβάνουν και τη μελέτη του έργου και την τοποθέτηση, έχει εδραιωθεί ως σημαντική δύναμη στον τομέα της Σηματολογίας και των Στεγάστρων πρατηρίων καυσίμων αλλά και λοιπών δικτύων πωλήσεων.

Με τη µακροχρόνια εµπειρία και τεχνογνωσία, τα υπερσύγχρονα μηχανήματα και το έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό, η ΑΒΕΤΕΛ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εσωτερικής σήμανσης, εξωτερικής σήµανσης & διαφήµισης σε κάθε δίκτυο πώλησης, µε την αξιοπιστία και τη συνέπεια που διέπει όλες τις εταιρίες του Οµίλου Σπυρίδη.

Ανάμεσα στους πελάτες της ΑΒΕΤΕΛ υπάρχουν μεγάλες εταιρίες Πετρελαιοειδών όπως οι: AVIN, CYCLON, ELINOIL, ARGO, SHELL κ.α, αλλά και μεγάλα δίκτυα πωλήσεων σε άλλους κλάδους, όπως οι: ΤΟΥΟΤΑ, LIDL, ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΚΑΚΗ, FORD, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, VODAFONE, ΟΜΙΛΟΣ VIVARTIA (GOODY’S – FLOCAFE).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.avetel.gr