ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ LPG

Οι Εταιρίες του Ομίλου ΣΠΥΡΙΔΗ έχουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουν, με το κλειδί στο χέρι, την Ολοκληρωμένη λύση στην Προμήθεια του εξοπλισμού Auto Gas – LPG, καθώς και την άρτια κατασκευή της Εγκατάστασης Auto Gas.

Οι Μηχανικοί του Ομίλου και οι Τεχνικοί μας διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία για να σας προσφέρουν ιδανική Λύση, με Αξιόπιστο και Τεχνολογικά εξελιγμένο Εξοπλισμό από μεγάλους Ευρωπαϊκούς Οίκους.

Πρατηρια Υγραερίου LPG
Πρατηρια Υγραερίου LPG

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Οι Τεχνικοί μας είναι πιστοποιημένοι για τις ηλεκτροσυγκολλήσεις σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 287-1, από αρμόδιο πιστοποιημένο φορέα, οι δε συγκολλήσεις γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 288-2.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε είναι επώνυμος, με διεθνείς προδιαγραφές (UKLPG) και δοκιμασμένος στην πράξη σε προηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες, όπου το Auto Gas εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια.

Η Σχεδίαση και η Φιλοσοφία της Εγκατάστασης γίνεται με γνώμονα τη Σωστή και Απρόσκοπτη Λειτουργία του εξοπλισμού, διασφαλίζοντας αφ’ ενός την Ασφάλειας της Εγκατάστασης, αφ’ ετέρου την πλέον προσοδοφόρα και τεχνικά αξιόπιστη λύση.

Η διάταξη των πνευματικών ασφαλιστικών βαλβίδων, των χειροκίνητων βανών, των ανακουφιστικών και ρυθμιστικών βαλβίδων, διασφαλίζουν την ασφαλή και συνεχή λειτουργία της εγκατάστασής σας για πολλά έτη και σε όλες τις καιρικές συνθήκες, χωρίς προβλήματα.

Οι LPG διανομείς του Ομίλου Σπυρίδη πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας ΑΤΕΧ 2014/34/EU και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού προτύπου  EN14678-1, καθώς επίσης  πληρούν και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκή Οδηγίας MID 2014/32/EU για τα όργανα μετρήσεων, και είναι οι πλέον σύγχρονοι και κατάλληλοι για χρήση με υγραέριο.

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα υγραερίου είναι απόλυτα συμβατά με τις ισχύουσες προδιαγραφές και γίνονται από χαλύβδινους σωλήνες άνευ ραφής, όπως προβλέπεται από το ANSI B36 10 API 5L GRADE B SCH 80.

Οι βάνες που χρησιμοποιούνται είναι χαλύβδινες τύπου Ball Valve PN40.

Oι αεροκίνητες βάνες φέρουν πνευματικούς κινητήρες διεθνών προδιαγραφών και άριστης ποιότητας.

Πρατηρια Υγραερίου LPG

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, και όπως ο νόμος ορίζει, γίνονται ραδιογραφίες στις συγκολλήσεις σε ποσοστό 10% για τα υπέργεια δίκτυα και 100% για τα υπόγεια δίκτυα. Επιπρόσθετα, γίνονται Υδραυλικοί Έλεγχοι και Πνευματικές Δοκιμές σε όλο το δίκτυο, για τον απόλυτο έλεγχο της στεγανότητας της εγκατάστασης.

Συντάσσεται προς τούτο Τεχνικός Φάκελος του Έργου, που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, των υλικών και εργασιών του έργου, καθώς και Τεχνική Έκθεση των εργασιών και ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, τα οποία, ως γνωστόν, είναι απαραίτητα για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Πρατηρίου.

Πρόσθετο πλεονέκτημα μας, όπως γνωρίζετε, είναι η συνεχής και δυναμική παρουσία μας στα Πρατήριά σας, λόγω της Συντήρησης και της υποστήριξης που σας παρέχουμε.

Οι Τεχνικοί μας της Συντήρησης εκπαιδεύτηκαν και βρίσκονται σε συνεχή εκπαίδευση στη Συντήρηση των Αντλιών και Διανομέων όλων των τύπων και προϊόντων καθώς και όλης της εγκατάστασης Auto Gas-LPG, ώστε να σας παρέχουν την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Οι εγκαταστάσεις μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα και Πάτρα, καθώς και το δίκτυο συνεργατών μας σε όλη την Ελλάδα, είναι στη διάθεσή σας για να υποστηρίξει και να λύσει κάθε σας πρόβλημα, αφού η Εταιρία μας αναλαμβάνει τη συντήρηση όλου του εξοπλισμού, με τεχνικούς και με το πλέον κατάλληλο και πιστοποιημένο εξοπλισμό για το Αutogas-LPG.

Εξοπλισμός LPG

Διανομέας

Ο LPG διανομέας της σειράς Μ5200 αποτελεί προϊόν υψηλής ποιότητας και είναι ειδικά κατασκευασμένος για τη διανομή Υγραερίου σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τις Διεθνείς προδιαγραφές.

Τα μεταλλικά μέρη του διανομέα είναι στιβαρής κατασκευής, από γαλβανισμένο σίδηρο με ειδική αντιδιαβρωτική επεξεργασία και ηλεκτροστατική βαφή πούδρας άριστης ποιότητας. Περιλαμβάνει φίλτρο, διαχωριστή αέρα, ογκομετρητή, διαφορική βαλβίδα και όλες τις απαραίτητες βαλβίδες οι οποίες εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία, τυχόν απομόνωση, έλεγχο και συντήρησή του.

Μετρητής Υψηλής Ακρίβειας, θετικού εκτοπίσματος, κατασκευασμένος από ελατό χυτοσίδηρο.

• Ακρίβεια: +/-0,6% • Σπείρωμα εισόδου: 1" BSPP • Σπείρωμα εξόδου: NPT.

Ηλεκτρονικά τελευταίας Τεχνολογίας, με μεγάλες Οθόνες πισοφωτιζόμενων Υγρών Κρυστάλλων, με πληκτρολόγιο Preset και παλμογεννήτρια Ασφαλείας (Pulser). Μια οθόνη υψηλής ευκρίνειας LCD για κάθε ακροσωλήνιο και δύο επιλογές οθόνης ανά ακροσωλήνιο.

Ανοιχτή επικοινωνία με τη χρήση του ευρύτατα διαδομένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας IFSF (International Forecourt Standards Forum) καθιστά δυνατή τη σύνδεση με την πλειοψηφία των Συστημάτων Διαχείρισης Πρατηρίου όπως το Station Guard κ.α.

Είναι εφοδιασμένος με κουμπί Άμεσης Παύσης Λειτουργίας (Emergency Stop). Με το πάτημα αυτού του κουμπιού διακόπτεται αμέσως η ροή του υγραερίου. Επιπρόσθετα, διαθέτει Κουμπί Παρουσίας (Presence Button), ώστε να εξασφαλίζεται η παρουσία προσωπικού κατά τη διάρκεια της πλήρωσης, όπως η Νομοθεσία ορίζει.

O ελαστικός σωλήνας αντέχει σε θραύση ενενήντα (90) bar, όπως απαιτεί η Ελληνική νομοθεσία και οι Διεθνείς προδιαγραφές, και συνδέεται με την κύρια γραμμή παροχής υγραερίου μέσω συνδέσμου break- away.

To ακροσωλήνιο και τα ασφαλιστικά Break - Away είναι υψηλής ποιότητας, καταξιωμένων στο χώρο εργοστασίων όπως OPW, Rego & Nettuno.

 Είναι διαθέσιμος με 1 ή 2 ακροσωλήνια.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ο LPG διανομέας M5200 είναι διαθέσιμος με 1 ή 2 ακροσωλήνια

Εύρος παροχής  Ελάχιστη : 5lpm / Μέγιστη : 50lpm
Πίεση λειτουργίας  9 - 11 bar
Μέγιστη Πίεση λειτουργίας  18 bar
Διαστάσεις Διανομέα Μ:930mm, Π:510mm, Y:1650mm

Υλικά Εγκαταστάσεων

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ LPG

Διαθέσιμες σε διάφορες χωρητικότητες, με όλο τον απαιτούμενο από την Ελληνική Νομοθεσία εξοπλισμό, όπως: 4 Βαλβίδες Υπερβολικής Ροής, Βαλβίδα Αντεπιστροφής, 2 Βαλβίδες Ανακούφισης & CD35, Όργανο Μέτρησης Περιεχομένου 0-100%, Bαλβίδα Ασφαλείας Duo Port, Δείκτης μέγιστης στάθμης 85%, Μηχανική Βέργα, Μηχανισμό & Περίβλημα Σένσορα Ελέγχου Υπερπλήρωσης Δ/Ξ για 15% - 85%.

Δυνατότητα Τοποθέτησης Αυτόματης Ηλεκτρονικής Βέργας όλων των κατασκευαστών μέσα σε ειδικό χιτώνιο ασφαλείας έναντι διαρροών.

Πιστοποιημένες κατά 97/23/EC (PED) Directive.

Αντλία LPG

Πολυβάθμια αντλία επιφανείας, κομπλαρισμένη με αντιεκρηκτικό κινητήρα, εξοπλισμένη με διαφορική βαλβίδα (By-Pass) και Αεροδιαχωριστή. Διατίθεται σε 2 τύπους ανάλογα τον αριθμό των ακροσωληνίων.

Πιστοποιημένη κατά 94/9/EC ATEX Directive.

Υποβρύχια Αντλία LPG

Πολυβάθμια Υποβρύχια/Εμβαπτιζόμενη αντλία, αθόρυβη, για περιπτώσεις που η αναρρόφηση και η απόδοση δεν μπορούν να επιτευχθούν με την αντλία επιφανείας. Διαθέτει εσωτερική βαλβίδα By-Pass η οποία συγχρόνως ψύχει όλη την εγκατάσταση. Διατίθεται σε 2 τύπους για 70 lpm & 100 lpm, ανάλογα τον αριθμό των ακροσωληνίων.

Πιστοποιημένη κατά 94/9/EC ATEX Directive.

Δίκτυο χαλύβδινων σωληνώσεων ποιότητας SCH 80 αποκλειστικά, για μέγιστη ασφάλεια. Εγκατάσταση όλων των σωληνώσεων με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση της αντλίας επιφανείας και η ασφαλής λειτουργία του δικτύου.

Πλήρης & Λειτουργική Εγκατάσταση με Πνευματικές βάνες PN40 Mονής Eνέργειας, χειροκίνητες βάνες PN40, ασφαλιστικές βαλβίδες σε κατάλληλα σημεία του δικτύου, που εξασφαλίζουν την άριστη λειτουργικότητα και την άμεση διακοπή παροχής υγραερίου σε περίπτωση κινδύνου ή ατυχήματος. Εγκατάσταση ανιχνευτών υγραερίου Αντιεκρηκτικού Τύπου και Συστήματος Πυρόσβεσης σε κατάλληλα σημεία του δικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται άμεσα ο εντοπισμός όποιας διαρροής.