ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Γενικές Πληροφορίες

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Όμιλο Εταιριών Σπυρίδη και φροντίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρούμε την σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σκοπός της παρούσας δήλωσης είναι να ενημερώνεστε για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι εταιρίες που ανήκουν στον Όμιλο (και στο εξής θα αναφέρονται ως «υπεύθυνος επεξεργασίας»), δηλαδή οι:

 • ΔΗΜ. Γ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε.

Λεωφ. Αθηνών 24 – 10441 – Αθήνα, τηλ. 210 5228603 – e-mail

 • ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε.

Σερρών 15-17 – 10441 – Αθήνα – τηλ. 210 5228659– e-mail

 • ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Αγροτεμάχιο 360/3, Τ.Θ. 616 – 56224 – Εύοσμος Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310757431

 • ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Ουλωφ Πάλμε 191 – 71410 – Ηράκλειο – τηλ. 2810 213662– e-mail

 • ΑΒΕΤΕΛ Α.Ε.

Χίου 8, Ασπρόπυργός – 19300 – Αθήνα, Τηλ. 210 5584050– e-mail

 • RENTRON Α.Ε.Β.Ε.

Άτλαντος 44 – 17561 – Παλαιό Φάληρο – τηλ. 2109820564 – Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η δήλωση αυτή ισχύει για όλες τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς είτε από τη χρήση της ιστοσελίδας μας, είτε στα πλαίσια της σύμβασης και των συναλλαγών μας.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η παρούσα υπόκειται σε επικαιροποιήσεις και αλλαγές και γι’ αυτό το λόγο σας προτρέπουμε να τη συμβουλεύεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τελευταία τροποποίηση 24/05/2018

 

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Συλλέγουμε από εσάς μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών του υπεύθυνου επεξεργασίας και συγκεκριμένα:

 • Για την κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης
 • Για να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας
 • Για να εκτελέσουμε την μεταξύ μας σύμβαση
 • Για να τιμολογήσουμε τις υπηρεσίας μας
 • Για να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας
 • Για να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες σας
 • Για να σας παράσχουμε τεχνική υποστήριξη είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά
 • Για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας
 • Για να διαχειριστούμε ή να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν
 • Για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, μόνο εφόσον έχουμε λάβει την συγκατάθεσή σας και μόνο για την απολύτως απαραίτητη ενημέρωσή σας.

Ποια προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας γνωστοποιείτε και μόνο όσα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

Τέτοια δεδομένα είναι συνήθως

 • Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, πχ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο
 • Φορολογικά ή τραπεζικά στοιχεία, πχ. ΑΦΜ, έδρα, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
 • Στοιχεία συναλλαγών, πχ. είδος, τόπος παρεχόμενης υπηρεσίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων («ευαίσθητα δεδομένα») και εάν περιέλθουν σε γνώση μας τέτοια στοιχεία από λάθος των πελατών μας, διαγράφονται κατευθείαν κατόπιν ενημέρωσης του υποκειμένου.

Επιπλέον ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν συναλλάσσεται με ανήλικους και ως εκ τούτου δεν επιδιώκει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ανηλίκων.

Νομιμότητα της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται πάντα υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει νομική βάση.

Τα περισσότερα στοιχεία που επεξεργαζόμαστε είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, πχ. για να σας στείλουμε το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή να αναγνώσουμε τη βλάβη του συστήματος σας και να την επιδιορθώσουμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα ζητήσουμε την συγκατάθεση σας για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, όπως πχ για να σας στείλουμε εξατομικευμένες προσφορές ή ενημερωτικά έντυπα. Ενδέχεται επίσης να θεμελιώνουμε έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πχ. για την διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ή για την απόδειξη της ορθής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει απέναντι σας ή ακόμα για την ασφάλεια του εξοπλισμού μας. Επιπλέον επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την τήρηση των υποχρεώσεων που μας επιβάλλει ο νόμος, πχ. διατήρηση φορολογικών στοιχείων.

 

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας διατηρεί μόνο τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση, την τιμολόγηση και την αποστολή της παραγγελίας σας καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της μεταξύ μας σύμβασης και μετά τη λήξη της για το προβλεπόμενο από το νόμο ελάχιστο χρονικό διάστημα ανάλογα με την κατηγορία των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, εφόσον έχετε συγκατατεθεί στην αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων για σκοπούς εμπορικής προώθησης, θα διατηρούνται επιπλέον 5 έτη από τη λήξη της σύμβασης, εκτός αν ζητήσετε την διαγραφή τους.

Σε ποιους γνωστοποιούνται

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται μέσω των ιστοσελίδων του υπευθύνου επεξεργασίας προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας του αντίστοιχου υπευθύνου.

Όταν το είδος της σύμβασης σας το απαιτεί, ενδέχεται να διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας του Ομίλου προκειμένου να διευκολύνουμε τη συναλλαγή σας, κατόπιν ενημέρωσης σας.

Ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται σε εξωτερικούς συνεργάτες του υπευθύνου επεξεργασίας, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό και κατ’ εντολή μας ως εκτελούντες την επεξεργασία. Αυτοί είναι, οι διαχειριστές των ιστοσελίδων μας, οι υπεύθυνοι ανάπτυξης προγραμμάτων και οι  πάροχοι υπηρεσιών ΙΤ και τεχνολογίας cloud, καθώς και ορισμένοι εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν ως πωλητές ή υπεργολάβοι.

Σ’ αυτούς διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα για την εκτέλεση των εργασιών τους και την εξυπηρέτηση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών ανάλογα με την ιδιότητά τους. Η διαβίβαση αυτή γίνεται κατ’ αρχήν μόνο σε χώρες εντός της ΕΕ, ενώ αν χρειαστεί να πραγματοποιηθεί διαβίβαση σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, δεσμευόμαστε να λαμβάνουμε όλες τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία εγγυήσεις.

Η επιλογή των συνεργατών μας γίνεται πάντα κατόπιν αξιολόγησης της όχι μόνο της ποιότητας των υπηρεσιών τους αλλά και με γνώμονα την αξιοπιστία τους σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Φροντίζουμε να ελέγχουμε εάν οι συνεργάτες μας τηρούν την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεσμεύονται όλοι από σχετικές συμβάσεις.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας λάβει αίτημα από αρμόδια Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά ως επεξεργασία που είναι απαραίτητη στο πλαίσιο εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον προς τις εν λόγω Αρχές (με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας) βάσει των εκάστοτε προβλέψεων του νόμου.

Μέτρα ασφαλείας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζει όλα τα εύλογα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται είτε μέσω της ιστοσελίδας μας είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν, όπου απαιτείται, τη χρήση τειχών προστασίας, εγκαταστάσεις ασφαλών εξυπηρετητών, κρυπτογράφησης, εφαρμογής κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών δικαιωμάτων πρόσβασης, την προσεκτική επιλογή επεξεργαστών και άλλα εύλογα τεχνικά και εμπορικά μέτρα για την παροχή κατάλληλης προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία επικαιροποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της τεχνολογίας και το κόστος εφαρμογής τους.

Όλοι οι εργαζόμενοι δεσμεύονται από ρήτρες τήρησης εχεμύθειας και απορρήτου και τα προσωπικά δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό του υπευθύνου επεξεργασίας.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά ή ακόμα να μας ζητήσετε να στείλουμε τα δεδομένα σας σε κάποιον άλλον (σε αναγνώσιμο μορφότυπο). Επίσης μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα ή να τα διαγράψουμε ή να σταματήσουμε να τα συλλέγουμε, εκτός αν είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης ή για την εκπλήρωση άλλων νομικών υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας. Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και την εκτέλεση της σύμβασης ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (η νομική βάση της οποίας είναι το έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας) ή στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων/ κατάρτισης προφίλ, η οποία κατ’ αρχήν δεν λαμβάνει χώρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Για οποιαδήποτε επεξεργασία έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε και να σταματήσει η επεξεργασία. Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – www.dpa.gr) σε περίπτωση που θεωρείτε πως τα δεδομένα σας δεν τυγχάνουν σύννομης επεξεργασίας.

Μπορείτε να αποστείλετε τα ανωτέρω αιτήματα ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά ή να τα υποβάλλετε τηλεφωνικά στον αντίστοιχο υπεύθυνο επεξεργασίας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας