Στέγαστρα - Φωτισμός LED - Επιγραφές

Ο Όμιλος Σπυρίδη, μέσω της εταιρίας του ΑΒΕΤΕΛ Α.Ε, σχεδιάζει, κατασκευάζει και τοποθετεί μεταλλικά στέγαστρα πρατηρίων.

 Ο σχεδιασμός και η κατασκευή πληρούν όλους τους τελευταίους ευρωπαϊκούς κώδικες και την πολεοδομική νομοθεσία. Οι διαστάσεις των κατασκευών προσαρμόζονται στο κάθε πρατήριο, έχοντας έτσι την ευελιξία να καλύψουμε κάθε σχεδιαστική ανάγκη, που προκύπτει είτε από τον αρχικό σχεδιασμό της αδειοδότησης, είτε από ανάγκες που προέκυψαν κατά τη λειτουργία του πρατηρίου.

Η κάθε μελέτη ξεχωριστή, αναλόγως των παραπάνω μεταβλητών, όπως επίσης και ο τρόπος κατασκευής και οι διατομές των υλικών, που προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου.

Οι κατασκευές μας μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν στέγαστρα διπλής οροφής, με προβαμμένη ψευδοροφή και οροφή από τραπεζοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα.

Οι μετόπες είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένη λαμαρίνα και ο φέρον οργανισμός αποτελείται από μορφοδοκούς διατομών που προκύπτουν από την εκάστοτε στατική μελέτη.

Φωτισμός LED

Για την καλύτερη προβολή των πρατηρίων, την αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας, η ΑΒΕΤΕΛ τα τελευταία 8 χρόνια, εκμεταλλευόμενη την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, έχει εφαρμόσει στις περισσότερες κατασκευές της φωτισμό led, είτε εσωτερικά των επιγραφών, είτε με displays τιμών.

Ο εσωτερικός φωτισμός με LED μειώνει σημαντικά το κόστος του ρεύματος, αυξάνει τη διάρκεια ζωής των κατασκευών και μειώνει σημαντικά τις ανάγκες επισκευών, που τόση δυσλειτουργία δημιουργούν στα πρατήρια.

Με την προβολή των τιμών των προϊόντων με displays, επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα και προβάλουμε το  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του πρατηρίου σας.

Επίσης, έχετε συνεχόμενο έλεγχο από τον υπολογιστή σας για τις τιμές, η αλλαγή αυτών γίνεται από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας, και σας απαλλάσσει από την ταλαιπωρία με τις σκάλες και τα τηλεσκοπικά κοντάρια.

Το σημαντικότερο, βέβαια, είναι ότι με τις νέες τεχνολογίες στον φωτισμό, η εικόνα του πρατηρίου σας είναι σύγχρονη και ελκυστική.

Σήματα-Επιγραφές

Η ΑΒΕΤΕΛ, με πολύχρονη εμπειρία στις κατασκευές σημάτων για πρατήρια σε όλη την Ελλάδα, αναλαµβάνει:

  • Tη µελέτη, το σχεδιασµό και την υλοποίηση κάθε ιδέας, απόλυτα προσαρμοσμένης στις ανάγκες των πρατηρίων πετρελαιοειδών, για την καλύτερη προβολή τους
  • Την παραγωγή προϊόντων µε τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις της αγοράς, προτείνοντας ανταγωνιστικές λύσεις για όλες τις  εφαρµογές σήµανσης

Συνοπτικά, η ΑΒΕΤΕΛ δίνει ολοκληρωμένες λύσεις για την σήμανση ενός πρατηρίου αναλαμβάνοντας την κατασκευή προϊόντων που αφορούν:

  • Κεντρικά σήματα (μονόποδα, δίποδα, high rise)
  • Σήμανση  στεγάστρων (φωτοσκάφες, επενδύσεις κολωνών στεγάστρων, dealer name στη μετώπη του στεγάστρου, περιμετρικός φωτισμός)
  • Περιφερειακά (πινακίδες εισόδου-εξόδου, αέρας-νερό, προσημάνσεις)
  • Επιγραφές κτιρίων (πλυντήρια, λιπαντήρια, shop)

Δείτε περισσότερα στο www.avetel.gr