Ο Όμιλος Σπυρίδη, έχοντας τη μεγαλύτερη εμπειρία στην Ελλάδα στο χώρο του πρατηρίου υγρών καυσίμων, μέσω του ομίλου τεχνικών εταιρειών ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε (www.petrotek.gr) αναλαμβάνει και κατασκευάζει εξ’ ολοκλήρου κάθε χρόνο σε όλη την Ελλάδα τα περισσότερα πρατήρια Ιδιωτών και Πετρελαϊκών Εταιρειών.

Αναφορικά αναλαμβάνουμε:

  • Εκσκαφές και εν γένει χωματουργικές εργασίες
  • Εγκαταστάσεις υπέργειων και υπόγειων δεξαμενών
  • Εγκαταστάσεις σωληνώσεων καυσίμων ατμών
  • Τοποθέτηση σηματολογίας πρατηρίων
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καλωδιώσεις, πίνακες
  • Μετατροπή σηματολογίας
  • Βαφές και μεταχρωματισμό πρατηρίων
  • Μεταχρωματισμό αντλιών
  • Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων Vapour Recovery - Stage I, II

Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό (Διπλωματούχους Μηχανικούς, Εργοδηγούς, Εξειδικευμένους Τεχνικούς) που αναλαμβάνουν όλο το φάσμα των εργασιών του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Οι εγκαταστάσεις μας σε 5 διαφορετικά γεωγραφικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα) εγγυάται την ταχύτητα και την ποιότητα των εργασιών, στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε το www.petrotek.gr