Ιδιωτικά (Βιομηχανικά) Πρατήρια

Ο Όμιλος Σπυρίδη μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένη λύση για την κατασκευή του πρατηρίου της εταιρίας σας και τον εξοπλισμό του με τα πλέον σύγχρονα Συστήματα Ελέγχου & Διαχείρισης, την εκπαίδευση των χρηστών και την πιλοτική λειτουργία του Συστήματος.

Κατασκευή Ιδιωτικού (Βιομηχανικού) πρατηρίου

Οι εργασίες βασίζονται στη νομοθεσία κατασκευής πρατηρίων (ΠΔ118/2006):

 • Χωματουργικά
 • Τοποθέτηση δεξαμενών με βαλβίδες υπερπλήρωσης
 • Όδευση σωληνώσεων –εξαερώσεων
 • Τοποθέτηση συστήματος ελέγχου διακένου δεξαμενής ή ελέγχου ανίχνευσης διαρροών
 • Κατασκευή πλατείας πρατηρίου
 • Κατασκευή νησίδων αντλιών με φρεάτια ανάσχεσης διαρροών
 • Τοποθέτηση αντλιών
 • Ογκομέτρηση δεξαμενών
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες (Πίνακες ΗΜ κτλ)
 • Κατασκευή στεγάστρου.

Δεξαμενές καυσίμου βάσει των απαιτήσεων του πελάτη για τη συχνότητα ανεφοδιασμού-stock καυσίμου με τα απαραίτητα δίκτυα σωληνώσεων.

Αντλίες καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης, μονές ή διπλές, με παροχή 40-120 lpm, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Σύστημα Εισροών-Εκροών για έλεγχο του Ισοζυγίου (Βάσει του Ν. 4177 8/8/2013, θα κληθούν να εγκατασταθούν και σε αυτού του τύπου τα πρατήρια συστήματα Εισροών- Εκροών, για αποστολή στοιχείων στην ΓΓΠΣ).

Προαιρετικά: Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου-καταγραφής συναλλαγών, με κάρτα ή δακτύλιο στο ρεζερβουάρ του οχήματος.

Οφέλη

 • Μόνο τα εγκεκριμένα οχήματα λαμβάνουν καύσιμο και κανένας άλλος
 • Το καύσιμο οδηγείται στα ρεζερβουάρ του οχήματος και πουθενά αλλού
 • Τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο καυσίμων στόλου ανά όχημα, οδηγό κλπ, καταργώντας τη γραφειοκρατία
 • Διαρκής παρακολούθηση αναφορών χρήσης καυσίμου ανά όχημα

Συντήρηση

Παραμετροποίηση και έναρξη εξοπλισμού:

 • Αντλίες
 • Αισθητήρες μέτρησης στάθμης δεξαμενών
 • Κονσόλα Εισροών-Εκροών
 • Σύστημα διαχείρισης στόλου-συναλλαγών
 • Υποστήριξη- service