Αναβαθμίσεις Πρατηρίων

Ο Όμιλος Σπυρίδη, μέσω της εταιρίας του Ομίλου ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε, αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και την εκτέλεση έργων Πολιτικού Μηχανικού για αναβαθμίσεις πρατηρίων ή εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, με εργασίες που καλύπτουν όλο το φάσμα μιάς αναβάθμισης – ανακατασκευής όπως:

 • επαναβαφές εξοπλισμού και δομικών στοιχείων
 • ανακατασκευές χώρων
 • επεκτάσεις
 • ανακαινίσεις χώρων WC
 • ανακαινίσεις χώρων γραφείων
 • επισκευές στεγάστρων
 • επισκευές δαπέδων
 • αλλαγές δεξαμενών
 • αλλαγές προϊόντων δεξαμενών
 • πιστοποιημένες στεγανοποιήσεις φρεατίων
 • ανακατασκευές κόμβων
 • ανακατασκευές πλατείας

και γενικά πάσης φύσεως οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Περισσότερα στο www.petrotek.gr        

Καθαρισμός Δεξαμενών

Καθαρισμός Δεξαμενών
Καθαρισμός Δεξαμενών