Ιδιωτικοί Στόλοι

Κατασκευάζοντας ή εκσυγχρονίζοντας ένα ιδιωτικό-εσωτερικό πρατήριο

Για την εξυπηρέτηση του ιδιωτικού στόλου οχημάτων (μεταφορικές εταιρίες, λατομεία, βιομηχανίες, Δήμοι, Δημόσιες Υπηρεσίες, Στρατός κλπ.), τα οφέλη είναι άμεσα και εμφανή από την πρώτη στιγμή.

Με τα Συστήματα Ελέγχου Ανεφοδιασμού Καυσίμου & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων, εξασφαλίζετε:

 • Οικονομικότερο καύσιμο σε σχέση με τα πρατήρια δημόσιας χρήσης, διότι συμφωνείται χαμηλή τιμή αγοράς απευθείας από την εταιρία προμήθειας, χωρίς μεσάζοντες.
 • Αγορά νέου, σύγχρονου πάγιου εξοπλισμού, που ανήκει στο ιδιωτικό πρατήριο.
 • Έλεγχο ποιότητας καυσίμου, για τη μακροχρόνια καλή λειτουργία του στόλου.
 • Διαρκή λήψη αναφορών χρήσης καυσίμου ανά όχημα.
 • Εξοικονόμηση πόρων, διότι δε χρειάζεται πλέον να έχετε κάποιον από την εταιρία σας να καταχωρεί τιμολόγια από τις συναλλαγές των οδηγών. Έχετε πληθώρα αναφορών στον υπολογιστή σας.
 • Διαφάνεια στις παραλαβές καυσίμου και έλεγχος του αποθέματος στις δεξαμενές, σε διαρκή βάση.
 • Αυτοματοποίηση στη διακίνηση του καυσίμου από την αντλία προς τα οχήματα/μηχανήματα του στόλου, με απολύτως ελεγχόμενο τρόπο και καθ’ όλο το 24ωρο. Δεν υπάρχει ανάγκη υπευθύνου πετρελαιοδότησης, καθότι ο εξοπλισμός παραμένει ηλεκτρονικά κλειδωμένος.
 • Ευκολία στη διαχείριση των δεδομένων των ανεφοδιασμών, με χρήση Η/Υ και με πρόσθετη δυνατότητα επικοινωνίας με λογιστικά προγράμματα και προγράμματα ERP, εξαλείφοντας τη χρονοβόρα διαδικασία τήρησης βιβλίου καυσίμων.

Ο Όμιλος Σπυρίδη μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένη λύση για την κατασκευή του πρατηρίου της εταιρίας σας και τον εξοπλισμό του με τα πλέον σύγχρονα Συστήματα Ελέγχου & Διαχείρισης, την εκπαίδευση των χρηστών και την πιλοτική λειτουργία του Συστήματος.

Πελάτες μας που έχουν προχωρήσει στην κατασκευή Ιδιωτικών Πρατηρίων για τον ανεφοδιασμό του στόλου οχημάτων τους, και χρησιμοποιούν τα Συστήματα Διαχείρισης Στόλου του Ομίλου Σπυρίδη μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Μεταφορικές Εταιρίες
 • Εταιρίες Υπηρεσιών Logistics (Οχήματα Διανομής, Παλετοφόρα, Πωλητές)
 • Super Markets
 • Εταιρίες Security
 • Βιομηχανίες με ιδιωτικό στόλο για διανομή, πωλητές κλπ
 • Τεχνικές-Κατασκευαστικές Εταιρίες (Μηχανήματα έργου)
 • Λατομεία
 • Υπηρεσίες Δημοσίου: ΕΥΔΑΠ, Δήμοι, Αστυνομία, ΕΛΤΑ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Πυροσβεστικοί Σταθμοί, ΚΤΕΛ
 • Μαρίνες