Η εταιρεία μας Δημ. Γ. Σπυρίδης Α.Ε σας προσφέρει πλήρεις κι ολοκληρωμένες λύσεις για:

 • Εξοπλισμό βυτίων
 • Εξοπλισμό γεμιστηρίων

Τα κύρια προϊόντα ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ είναι:

 • Αντλητικά συγκροτήματα με Πιστοποίηση ATEX  (αντλητικό & μετρητής)
 • Μετρητές MC, θετικού εκτοπίσματος, υψηλής ακριβείας και αξιοπιστίας, με ΑΤΕΧ για μέτρηση υγρών καυσίμων από 200 έως 3000 lpm. Προσφέρονται με φίλτρο, αεροδιαχωριστή και μηχανικό καταγραφικό Veeder Root και κατ΄ επιλογή μπορούν να φέρουν preset, εκτυπωτή, ηλεκτρονική κεφαλή, σύνδεση με Η/Υ σε Κονσόλα
 • Βραχίονες Silea για γεμιστήρια, διάστασης 3" ή 4", για άνω ή κάτω φόρτωση.

Επίσης, παρέχεται συμπληρωματικός εξοπλισμός βυτίων - γεμιστηρίων όπως:

 • Αντλίες σασμάν
 • Βενζινοκινητήρες με αντλία
 • Αντλίες 12/24V–ATEX
 • Σωλήνες
 • Ανέμες
 • Ακροσωλήνια