Οι Δραστηριότητες του Ομίλου Σπυρίδη μπορούν να ομαδοποιηθούν στους κάτωθι τομείς:

  • Παραγωγή και διάθεση Ηλεκτρονικών Αντλιών Καύσιμων και Συστημάτων Φόρτωσης & Εκφόρτωσης καυσίμων.
  • Ηλεκτρονικά Συστήματα Ελέγχου Ανεφοδιασμού, Αποθήκευσης και Διαχείρισης καυσίμου, με προγράμματα και εξοπλισμό πλήρως ανεπτυγμένα από την εταιρία, από ειδικευμένους Έλληνες προγραμματιστές και ηλεκτρονικούς, οι οποίοι έχουν πλήρη γνώση των αναγκών και των απαιτήσεων της αγοράς.
  • Πλήρως ανεπτυγμένα από την Εταιρία Συστήματα Πληρωμών – Αυτόματων Πωλητών για την πλατεία των Πρατηρίων, Συστήματα Επιβράβευσης Πιστότητας Πελατών (Loyalty Schemes), Συστήματα Διαχείρισης Εταιρικών Οχημάτων (Fleet Management).
  • Αντιπροσώπευση των μεγαλύτερων οίκων εξωτερικού σε Εξοπλισμό Πρατηρίων Υγρών Καύσιμων, Συνεργείων, Λιπαντηρίων, Πλυντηρίων Οχημάτων.
  • Ολοκληρωμένες εργασίες Κατασκευής Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων “με το κλειδί στο χέρι” από συνεργεία του Ομίλου, που διαθέτουν εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων.
  • Πανελλαδική Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, με ετήσιο συμβόλαιο σε περισσότερα από 3.000 πρατήρια.
  • Μελέτη & Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σημάνσεων (πυλώνων, φωτεινών επιγραφών, στεγάστρων κλπ) εταιρικής ταυτότητας.

Με βάση τις απαιτήσεις της εποχής, που η ποιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες αναδεικνύεται σαν καθοριστικός παράγοντας εξέλιξης, η Εταιρία εφαρμόζει “Σύστημα Ποιότητας” το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις του EN ISO 9001:2015. H πιστοποίηση αποκτήθηκε από τον Γερμανικό Οργανισμό RW TϋV ESSEN, με αριθμό πιστοποιητικού “44100053103”.

Για τη συνεχή ενημέρωση και εξέλιξη στο χώρο δραστηριοτήτων, η Εταιρία είναι μέλος από το 1990 του PETROLEUM EQUIPMENT INSTITUTE - P.E.I, που έχει σαν μέλη του κατασκευαστές και προμηθευτές μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης πετρελαιοειδών, καθώς και του Α.Ρ.Ε.Α. - ASSOCIATION FOR PETROLEUM & ΕXPLOSIVES ADMINISTRATION. Το δε 1996 έγινε μέλος του Ι.Ρ. - ΙNSTITUTE OF PETROLEUM, έγκριτου οργανισμού για την εξέλιξη της τεχνογνωσίας για τη βιομηχανία πετρελαιοειδών στην Ευρώπη.