Αλοιφές Νερού - Καυσίμου

Με μια απλή απάλειψη στην ορειχάλκινη βέργα καυσίμου, μπορεί εύκολα και γρήγορα ο Διαχειριστής - Πρατηριούχος να ανιχνεύσει την ύπαρξη νερού στο καύσιμο, καθώς επίσης και να ελέγξει την ποσότητα του καυσίμου.

alifes nerou

Αλοιφές Νερού

Η αλοιφή νερού ανιχνεύει την ύπαρξη νερού σε κάθε τύπο καυσίμου. Με μια απλή επάλειψη στη βέργα, η καφεκίτρινη αλοιφή γίνεται κόκκινη αν έρθει σε επαφή με νερό.

Αλοιφές Καυσίμου

Επαλείφοντας τη βέργα με τη ροζ αλοιφή καυσίμου, η αλοιφή όταν έρθει σε επαφή με το καύσιμο γίνεται κόκκινη, δίνοντας έτσι την ακριβή στάθμη του καυσίμου.