Σύστημα Ανίχνευσης Εκρήξιμων Αερίων

Το προσφερόμενο Σύστημα Ανίχνευσης Αερίων αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

 1. Μονάδα κεντρικού ελέγχου και παρακολούθησης (κονσόλα)
 2. Υπέρυθροι αισθητήρες Infra-Red (IR) ανίχνευσης εκρήξιμων αερίων
 3. Οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού.

ΚΟΝΣΟΛΑ

Η μονάδα κεντρικού ελέγχου και παρακολούθησης έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Έλεγχος μέχρι 8 αισθητήρων
 • LCD οθόνη υγρών κρυστάλλων 8 καναλιών
 • Πισοφωτιζόμενη οθόνη
 • Εσωτερική μπαταρία
 • Calibration menu
 • Αδιάβροχο κάλυμμα που προστατεύει και από την σκόνη

ΥΠΕΡΥΘΡΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ (IR)

Οι υπέρυθροι αισθητήρες ανίχνευσης εκρήξιμων αερίων έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Είναι αντιεκρηκτικοί Eex d II T4, BASSEEFA Ex97Y1308X
 • Κλίμακα μέτρησης 0-100% LEL

O κάθε αισθητήρας καλύπτει ακτίνα δύο μέτρων.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

 • Σειρήνα
 • Φάρος

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ- ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ-SERVICE

Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, έχοντας εγκαταστήσει και συντηρόντας μέχρι σήμερα περισσότερα από 350 Συστήματα Ανίχνευσης Εκρήξιμων Αερίων σε όλη την Ελλάδα, τόσο σε ιδιώτες, όσο και εταιρείες πετρελαιοειδών.

Αναλαμβάνουμε την αποκλειστική ευθύνη για τον περιοδικό έλεγχο, το καλιμπράρισμα και το service των συστημάτων, καθώς διαθέτοντας υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Ηράκλειο, καλύπτουμε όλη την επικράτεια της χώρας γρήγορα και αποτελεσματικά.

Μεγάλα πλεονεκτήματα των Υπέρυθρων Αισθητήρων (IR) είναι ότι:

 • Δεν επηρεάζονται από το μόλυβδο.
 • Εχουν διάρκεια ζωής περισσότερο από 10 χρόνια.
 • Χρειάζονται μόνο 2 φορές ετησίως περιοδικό έλεγχο / καλιμπράρισμα.