Ραντάρ / Μέτρηση Υπέργειων Δεξαμενών

Η Σπυρίδης ΑΕ διαθέτει λύσεις του διεθνώς αναγνωρισμένου βρετανικού οίκου Motherwell για την ακριβή μέτρηση υπέργειων κάθετων κυλινδρικών δεξαμενών με σύστημα Radar, που προσφέρουν αδιάλειπτο έλεγχο των αποθεμάτων καυσίμου μετρώντας διαρκώς: 

  • το ύψος
  • τη θερμοκρασία
  • την πυκνότητα του προϊόντος

 

Τα συστήματα διαθέτουν πιστοποιήσεις OIMLR85, ATEX και CE.

Στη σειρά προϊόντων μέτρησης υπέργειων δεξαμενών διαθέτουμε επίσης αισθητήρες θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων μέτρησης, για την αναγωγή του όγκου της δεξαμενής στους 15°, καθώς και αισθητήρες μέτρησης πίεσης για τη μέτρηση της πυκνότητας. Επιπλέον, διαθέτουμε αισθητήρες ελέγχου για αποφυγή υπερχείλισης και αποτροπή ατυχήματος.

Τα συστήματα αυτά έχουν ήδη τοποθετηθεί σε δεκάδες δεξαμενές αποθηκών καυσίμου Πανελλαδικά, παρέχοντας υψηλής ακρίβειας αποτελέσματα στον έλεγχο των αποθεμάτων.