Ογκομετρητές

Ο Όμιλος Σπυρίδη είναι ο αντιπρόσωπος του οίκου MetersControl (MC) στην Ελλάδα, έχοντας προμηθεύσει εκατοντάδες πρατήρια υγρών καυσίμων, βυτία και βιομηχανικούς πελάτες με ογκομετρητές, για εφαρμογές που απαιτούν αξιοπιστία και ακρίβεια στη μέτρηση.

Οι ογκομετρητές του οίκου MetersControl (MC) καλύπτουν κάθε εφαρμογή μέτρησης ροής ρευστού όπως βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο LPG, αεροπορικό καύσιμο JET A1, κηροζίνη, βιοκαύσιμο, μαζούτ, λάδια, χημικά, διαλύτες, οξέα, βιομηχανικά υγρά, νερό.

Επίσης, έχουν μεγάλο εύρος λειτουργίας σε εφαρμογές που απαιτούν ιδιαιτέρες συνθήκες:

 • Θερμοκρασίας από -29o C έως 180 o C
 • Πίεσης από 10 έως 100 bar
 • Ιξώδους από 30SSU (1cP) έως 1,500,000SSU (325,000 cP)

Οι ογκομετρητές MetersControl (MC) κατασκευάζονται:

 • Για παροχή από 150 l/min(40GPM) έως 3,000 l/min (800 GPM)
 • Με διάσταση φλαντζών από 1½" (DN40) έως 6" (DN150)
 • Από αλουμίνιο, χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο ατσάλι

Ανάλογα με την εγκατάσταση και την εφαρμογή, υπάρχει μεγάλη ευελιξία στη συναρμολόγηση με:

 • Μηχανικό καταγραφικό του οίκου Veeder Root Αμερικής και επιπλέον δυνατότητα σύνδεσης
 • Μηχανικού εκτυπωτή
 • Μηχανικού μηχανισμού προκαθορισμού ποσότητας (preset)
 • Παλμοδότη για σύνδεση με απομακρυσμένο ηλεκτρονικό καταγραφικό ή ηλεκτρονικό υπολογιστή

Ηλεκτρονικά καταγραφικά

 • MeterGuard ανάπτυξης και κατασκευής Όμιλου Σπυρίδη
 • EMR3 Veeder Root Αμερικής

για επιπλέον λειτουργίες όπως:

 • Αναγωγή θερμοκρασίας
 • Καταγραφή , συλλογή και αποθήκευση δεδομένων
 • Σύνδεση με σύστημα στόλου οχημάτων
 • Σύνδεση σε κονσόλα και σύστημα διαχείρισης πρατηρίου Εισροών-Εκροών σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία

Η αρχή κατασκευής των μετρητών MetersControl (MC), όπου στο θάλαμο μέτρησης δεν υπάρχουν σημεία τριβής (μέταλλο με μέταλλο), μεγιστοποιεί τους ενδιαμέσους χρόνους συντήρησης και ελαχιστοποιεί τη ζήτηση σε ανταλλακτικά.

Ωστόσο, ο Όμιλος Σπυρίδη διαθέτει πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για άμεση υποστήριξη σε ενδεχόμενη δυσλειτουργία.

Οι ογκομετρητές MetersControl (MC) διαθέτουν όλα τα πιστοποιητικά για τη νόμιμη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως:

 • Πιστοποιητικό αντί-εκρηκτικότητας ATEX
 • Μετρολογικό πιστοποιητικό MID ( OIML )
 • και έγκριση κυκλοφορίας για την Ελληνική Αγορά.