Βραχίονες Φόρτωσης

Η Σπυρίδης ΑΕ διαθέτει βραχίονες φόρτωσης (loading arms) καυσίμου για κάθε γεμιστήριο βυτίου, βάσει των αναγκών της εγκατάστασής σας και της προδιαγραφής τεχνικού σχεδιασμού:

  • Top loading arm
  • Bottom loading arm ανάκτησης ατμών σε διάφορες διαμέτρους, τύπους κίνησης και σύνδεσης.