Υποβρύχιες Αντλίες

Παρέχουμε στην Ελληνική αγορά υποβρύχιες αντλίες οίκου Franklin (Fe Petro), οι οποίες κατασκευάζονται σύμφωνα με το εναρμονισμένο με την οδηγία ΑΤΕΧ Ευρωπαϊκό πρότυπο EN14678-1, καθώς και σύμφωνα με όλα τα εφαρμόσιμα και κανονιστικά Ευρωπαϊκά πρότυπα που απορρέουν από αυτό, και ικανοποιεί τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού πρότυπου EN589.

Επίσης, πληρούν όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών οδηγιών 94/9/EΚ (ΑΤΕΧ) και 2004/22/ΕΚ (MID) καθώς και των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) και Διεθνών μετρολογικών συστάσεων (OIML).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

Υποβρύχιες (Τηλεσκοπικές) Αντλίες Καυσίμων FE PETRO, USA.

Μοντέλο: Τηλεσκοπική STP 150 – VL2

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μονοφασική 220V / 50 Hz

Ισχύς: 1,5 ΗΡ

Μέγιστη παροχή: 275 lt/min

Διαθέτει by-pass και αντεπίστροφη βαλβίδα.

Επίσης, περιλαμβάνει μηχανικό ανιχνευτή διαρροών (MLD - Mechanical Leak Detector), μοντέλο STP-MLD.