Παρελκόμενα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Διατίθενται σωλήνες καυσίμου των οίκων TRELLEBORG-GOODYEAR-TUBITHOR – BAGGERMAN σε διαστάσεις από 5/8’’ έως 2’’.

Οι σωλήνες καυσίμου δίνονται με ή χωρίς περιστροφικά ή σταθερά ρακόρ στις άκρες τους.

Για χρήση LPG καυσίμου διατίθενται σωλήνες σε μήκος των 5m.

ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΑ-ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ (BREAKAWAY)

Διατίθενται ακροσωλήνια και βαλβίδες αποκοπής (breakaway) των οίκων ELAFLEX- OPW- HUSKY στις εξής διαστάσεις ως παρελκόμενα των αντλιών καυσίμου:

  • 5/8"
  • ¾"
  • 1"
  • 1¼"
  • 1½"

Για χρήση VAPOR RECOVERY διατίθενται ακροσωλήνια, σωλήνες καυσίμου και βαλβίδες αποκοπής του οίκου ELAFLEX. Οι σωλήνες καυσίμου παρέχονται σε μήκη 4-5-6m.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ-ΣΤΑΘΕΡΑ-ΣΠΑΣΤΑ ΡΑΚΟΡ ΜΑΝΙΚΑΣ

Διατίθενται ρακόρ σωλήνα καυσίμου

  • 5/8"
  • ¾"
  • 1"
  • 1½"